Resmi adı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Güneydoğu Asya'da Çinhindi Yarımadası'nın doğusunu kaplayan bir ülkedir.

Uzun dar bir kara parçası üzerinde yer alan Vietnam'ı kuzeyde bırakan Çin batıda Kamboçya ile Laos güneyde ve doğuda Güney Çin önce Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olarak iki ayrı cumhuriyete bölünmüş olan ülke 1976'da Vietnam sosyalist Cumhuriyeti olarak birleşmiştir. Vietnam dağlık bir ülkedir.

Song-Koi ve Mekong deltaları önemli alçak düzlüktedir. Kıyı ovaları doğruda yer alır. Ormanlık dağlık bölge geri kalan toprakların büyük bir bölümünü kaplar. Başlıca ürünleri; pirinç manyok kocadarı mısır kahve çay kauçuk el işleridir. Önemli kentleri; Ho Şi Mingh Hanoi Haifong'dur. Eğitim; 12 yaşına kadar parasız ve zorunludur. Kuzey Vietnam ile Güney Vietnam 1976'da tek ülke olarak birleşti ama yıllarca süren savaş ve bombardıman sonucu büyük bir yıkıma uğramıştır.


Tarih

Vietnam'ın arkeolojik tarihi 2500 yıl öncesine dayanmaktadır. Ancak tüm tarihi değerleri ve yaşamsal bulgularıyla Vietnam tarihi 4000 yıllık büyük bir tarihtir. Vietnam M.Ö. 1. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar Çin Uygarlığı'nın egemenliği altında kalmıştır. 939 yılında bir grup Vietnam zümresi tarafından ülke Çin'e karşı bağımsızlığını kazanmıştır. 968 yılında ise Vietnam resmi olarak kendi resmi benliğini ilan etmiştir.

Vietnam SavaşıVietnam 19. yüzyılda Çin-hindi olarak (Kamboçya-Laos-Vietnam) Fransa tarafından sömürgeleştirildi. Yoğunlukla köylü olan halk topraklarından olduğu için Fransız hükümetine karşı tepkiliydi. Arada milliyetçi ayaklanmalar olduysa da bir başarı elde edilemedi. Japonya'nın Vietnam'ı işgaliyle zayıflayan otoriteye karşı bağımsızlık hareketi ligi Vietminh 2 Eylül 1945'te cumhuriyeti ilan etti. Bu Fransa ile Vietnamlı komünist lider Ho Şi Mingh'i karşı karşıya getirdi.

Moskova'da bağlantıları olan Çin'den silah desteği alan ve Mao Zedong'un Kuomingtang'a karşı başarıyla yürüttüğü gerilla hareketi taktiklerini bilinen Ho Şi Mingh karşısında duramayan Fransa 1954'ün Mayıs ayında teslim oldu. 1956'da seçim yapılarak tekrar birleştirilmek üzere Vietnam ikiye bölündü. Kuzeyde Ho Şi Mingh'in komünist hükümeti ve güneyde Fransa'nın desteklediği Ngo Dinh Diem hükümeti kuruldu fakat söz konusu seçim gerçekleşmedi.

Saygon'daki hükümet ABD destekli otoriter bir politika izlemekteydi. Bu güneyde tepkilerin artmasına neden oldu ve kuzeyden silah desteği alan Vietkong cephesi kurularak ABD'nin de dahil olduğu iç savaş başladı. Amerikalı askerler teknik açıdan üstün olsalar da coğrafyasını bilmedikleri bir yerde alışkın olmadıkları gerilla taktikleri karşısında çok şansları olmuyordu. 1968'de Vietkong "Tet" saldırısını başlattı 1973'te ateşkes ilan edilse de kısa süre sonra savaş yeniden başladı. Sonunda 30 Nisan 1975'te Vietcong'un Saygon'u ele geçirmesiyle son buldu.

Yönetim

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nde tek yasal parti iktidardaki Vietnam Komünist Partisidir. 1975'deki anayasanın değiştirilmesiyle 1992'nin Nisan ayında yeni anayasa kabul edildi. Komünist partinin idari anlayışı yönetimin politikanın bütün birimlerinde tekrar uygulandı. Seçimlere muhalefet etme yetkisi sadece Komünist Parti ve onun organizasyonlarına verildi.

Bunlar Vietnam Anayurt Cephesi çalışanlarını ve esnaf ticaret birliklerini kapsar. Her ne kadar eyalet kamusal yönetimi sosyalist olsa bile onun uygulanması 1990'lardan beri azalarak devam eden ideolojik etkisi altındadır. Vietnam Cumhurbaşkanı görünürde eyalet başkanı olsa bile normalde Vietnam ordusunun başkomutanıdır. Ayrıca Ulusal Savunma ve Güvenlik makamındadır. Vietnam Başbakanı Nguyan Tan Dung hükümetin başıdır. Ayrıca 3 yardımcı bakandan oluşan Bakanlar kurulunun ve 26 bakanın başkanıdır.


Siyasî Bölgeler

Vietnam 59 eyalete veya şehre (Vietnamca tỉnh olarak bilinir ) bölünmüştür. Ayrıca şehirlerle aynı seviyede olan (şehir statüsünde bulunan) 5 merkezi yönetim birimi vardır.

Bu şehirler; ilçe kasaba ve köy gibi alt bölümlere ayrılmıştır.
Merkezi yönetim birimi nahiye ve köy gibi alt bölümlere ayrılır.

Turistik bölgeleri

Yakın zamana kadar sadece savaşla anılan Vietnam son dönemlerde dünyanın ileri gelen tatil merkezleri arasında sayılmaktadır. Öte yandan Asya'da suç oranı en az ve en güvenli yerler arasındadır.Ha Long Koyu Vietnam'daki doğa harikası

Halong koyu
Cat ba adası
Cuc Phuong Milli Parkı
Vietnam Halk Ordusu

484000'ü aktif olmak üzere toplam 9564000 personelden oluşmaktadır. Birinci Çinhindi Savaşı Vietnam Savaşı ve Üçüncü Çinhindi Savaşı'ndaki tecrübeler sayesinde gerilla savaşı konusunda uzmandır. 22 Aralık 1944'de Kuzey Vietnam'da kurulmuş 1976 yılında Güney Vietnam ile olan birleşme sonucu yeni kurulan Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri olmuştur. Çoğunluğu Vietnam Savaşı'ndan kalmak üzere şu ekipmanlara sahiptir:

1800 Tank
4900 ZPT
7350 Savaş Topu
159 Helikopter
Ordu 6 ana kuvvetten oluşmaktadı

*


Wikipedia