Kanada'nın eyâleti. 1 Eylül 2005'te Kanada Konfederasyonu'na katılmasının 100. yılını kutlamıştır.Eyâletin doğusunda Saskatchewan kuzeyinde Kuzeybatı Toprakları batısında Britanya Kolumbiyası ve güneyinde bir Amerikan eyâleti olan Montana bulunur. Britanya Kolumbiyası sınırı ünlü Kayalık Dağlar (Rocky Mountains) zirveleri doğrultusunda uzanır. Eyaletin güneydoğu bölümü bir tarafa bırakılırsa Alberta sahip olduğu düzinelerce nehir ve gölle oldukça sulak bir eyâlettir. Güney-kuzey doğrultusunda 1200 km doğu-batı doğrultusunda ise 600 km uzanan bu eyalette yüksekliğin de etkisiyle iklim önemli farklılıklar göstermektedir.


Kuzey Alberta büyük oranda taygalarla kaplıdır ve eyâletin yarı-kurak güney bölümüne kıyasla buzlanmanın olduğu günlerin sayısı bu bölgede daha fazladır. Alberta'nın batısı yüksek dağ dizisi dolayısıyla oldukça korunaklıdır; bir çeşit Föhn rüzgarı olan Chinook rüzgarları sayesinde kışlar bu bölgede daha yumuşak geçmektedir. Diğer taraftan eyâletin genel olarak düz olan güneydoğu bölümünde kışlar oldukça sert geçer ve buna karşılık yaz aylarında da oldukça yüksek sıcaklık değerlerine rastlanır.Alberta'nın başkenti 1 milyonun biraz üstündeki nüfusuyla Edmonton'dır; güneyde yer alan ve büyük bir ticaret merkezi olan Calgary 11 milyonluk nüfusuyla eyâletteki en büyük kenttir. Eyâletin diğer büyük kentleri ve kasabaları ise şunlardır: Banff Camrose Wetaskiwin Fort McMurray Grande Prairie Jasper Lethbridge Lloydminster Medicine Hat ve Red Deer.
Calgary-Edmonton Koridoru olarak adlandırılan güneyden kuzeye yaklaşık olarak 400 km'lik bir mesafeyi kapsayan bölge Alberta'nın en çok kentleşmiş alanı olmasının yanı sıra Kanada'nın en yoğun nüfusa sahip olan bölgelerinden biridir. 2001 yılında bu gölgede 215 milyondan fazla insan yaşamaktaydı (Alberta nüfusunun %72'si). Bu bölge aynı zamanda Kanada'nın en hızlı büyüyen bölgelerinden biridir.

Eyâletin sahip olduğu zengin doğal kaynaklar ve özellikle petrol günümüzde de ekonomik gelişimin lokomotifi olmayı sürdürmektedir. 40'larda keşfedilen petrol kaynakları o dönemden başlayarak eyaletin Kuzey Amerika'da petrol üretiminin liderlerinden biri olmasını sağlamıştır. Dünyanın en büyük petrol rezervi eyaletin kuzeyinde 55.000 müfusa sahip olan Fort McMurray kentindedir; ve Fort McMurray bugün Kanada'da en hızlı büyüyen kent unvanına sahiptir.
Alberta ekonomisi Kanada'nın en güçlüsü olarak görünmektedir. Ekonominin gücü büyük oranda hızla gelişen petrol endüstrilerinden ve daha küçük oranda tarım ve teknoloji endüstrilerinden ileri gelmektedir. 2005 yılında Alberta'da kişi başına düşen gayri safi eyâlet içi hasıla 66.279 Kanada Doları kadardı; bu rakam ulusal ortalamanın %56 üstündedir ve bazı Atlantik eyâletlerinin iki katından bile fazladır.

Eyâletin şu anki başkanı Alberta İlerici Muhfazakar Partisi'nden Ed Stelmach'dır. Stelmach tartışmalı selefi Ralph Klein'in 14 yıllık yönetiminin ardından emekli olmasıyla başkanlık makamına geçmiştir. Eyâlet federal ve yerel seçimlerde muhafazakâr politikaların kalesi görünümündedir.
Alberta nüfusu gelişen ekonomiyle bağlantılı olarak hızla büyümektedir; Alberta'nın göreceli olarak yüksek doğum oranları Kanada'nın içinden ve dışından eyalete olan göç hareketleri büyümenin başlıca etkenleridir. 2005 yılı sonunda eyâletin nüfusu 3306359 kadardı ve nüfusun %81'i kentsel alanlarda %19'u ise kırsal da yaşamaktaydı.

Albertalıların büyük bölümü kendini Hıristiyan olarak tanımlamaktadır. Alberta diğer tüm eyâletlerden daha fazla evanjelik Hristiyan'a sahip olmasıyla çelişik bir şekilde British Columbia'nın ardından ülkedeki en düşük kilise katılım oranına sahiptir. Eyâlette önemli Hindu Sih ve Müslüman topluluklar bulunmaktadır. Kuzey Amerika'nın en eski camisi Edmonton'dadır.wikipedia