Vietnam'ın 7123340 nüfuslu ve en büyük şehridir.

Adını eski Kuzey Vietnam'ın lideri Ho Chi Minh'ten alır.

Önceki ismi Saygon'dur.

Bu isim altında Fransız Koçinçin kolonisinin başkenti idi.

Güney Vietnam'ın başkenti olarak 1975 yılına kadar kalmıştır.