Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Hazar Denizi'nin batı kıyısında yer alan başkentidir.

Kafkaslar’ın en büyük şehri en önemli kültür ve ticaret merkezidir. Ülkenin en doğusundaki ve en önemli sanayi ticaret ve kültür merkezi olmanın yanı sıra bir liman kenti olarak da önemlidir. Şehirde yaşayanların büyük çoğunluğunu Azerbaycanlılar oluşturur.

2006 yılında faaliyete geçen Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın (BTC) çıkış noktasıdır. Bakü Limanı Hazar Denizi nin en önemli limanıdır. Şehirde tiyatro kütüphane sinema ve diğer kültürel mekânlara sık rastlanır. Şehir Avrupa'da 2010 yılının en güzel sekizinci şehri seçilmiştir.


Tarih
Kız Kalesi


Bakü’nün tarihî bölgesi Eski Şehir

Bakü'nün tarihi eski devirlere uzanır. Abşeron arazisinde bulunmuş arkeolojik buluntular buranın eski yaşama yeri olduğunu ispatlar. Pirallahı Zığ Gölü etrafı Şüvelan Merdekan Binegedi Emircan ve benzeri yerlerde milattan önce 3-1’inci bin yıllara ait arkeolojik malzemeler bulunmuştur.

Bakü şehrinin ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmemektedir. Bazı araştırıcılar Bakü'yü Kaytara (Kankara) Albana Baruka v.b. ile özdeşleştirirler. Bakü'de bulunmuş 5-7. yüzyıllara ait Sasani hazinesi o devirde buranın yaşama yeri olduğunu gösterir. 5-6. yüzyıllarda Bakü Bağavan ve Ateş-i Bakvan diye adlandırılır. Arap kaynaklarında (10. yüzyıl) "Bakuye" "Bakuh" "Baku" Rus kaynaklarında (15.yy.) "Baka" Safeviler devri Farsça kaynaklarda "Badükübe" olarak geçiyor.

Ekonomi

Bakü şehri Orta Doğu’nun büyük şehirlerinden biridir. Ekonomisinde petrol ve tuz esas yer tutardı. Arap seyyahı Ebu Dülefin'in (10. asır) bildirdiğine göre Bakü'deki iki petrol kaynağından yılda takriben 720 bin dirhem gelir elde ediliyordu. Feodal ilişkilerinin ticaret ve sanatkârlığın gelişimi şehrin ilerlemesine imkân veriyordu. Uluslararası ticaret yolları sınırında olan Bakü Doğu ve Batı ülkeleri arasındaki ticarette başlıca öneme sahipti. Bakü'ye Hazar Slav Bizans Çin Irak Suriye Cenova Venedik İran Hindistan tacirleri geliyordu. Bakü'den İran Irak ve sair ülkelere petrol ihraç ediliyordu.

9. asrın ikinci yarısında Abbasiler hilafetinin zayıflaması ve merkezi hâkimiyetten uzaklaşma meyillerinin kuvvetlenmesi hilafete tabi ülkelerde bağımsız devletlerin kurulmasına sebep oldu. Bu devletlerden biri de Şirvanşahlar Devleti’ydi.

Demografi Durumu

Bakü şehrinin resmî nüfusu 3.975.000’dir (2007). Bakü nüfusunun % 91’ini Azeriler oluşturur. Diğer milletler ise Ruslar % 6 (140.000) Gürcüler %1.5 (31.250) ve Ukrainler %1.5 (29.000).

Dil

Dilde nüfusun %90-94 arası Azericeyi konuşur. Rusçayı yalnızca Ruslar ve Azerilerin Gürcülerin Ukrainlerin küçük bir bölümü ikinci dil olarak konuşur.

Din

Bakü'de halkın %94'ü Müslümandır (çoğunluğu Şii Caferi). Halkın geri kalanı ise (yaklaşık %4'ü) Hıristiyan’dır (çoğunluğu Rus Ortodoks Kilisesi Gürcü Ortodoks Kilisesi ve Malakan). Çok küçük bir bölümü ise Yahudidir.

İdari Yapı

Bakü’nün 11 idari bölgesi (rayon) vardır.
wikipedia