Kuzey Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Kara sınırlarını kuzeyde Estonya güneyde Litvanya; Doğuda ise Rusya Federasyonu ve Belarus ile paylaşmaktadır. Aynı zamanda Letonya İsveç ile denizden sınırdaştır. Letonya'nın en büyük şehri ve başkenti Riga'dır. 1 Mayıs 2004'ten beri Avrupa Birliği üyesidir.

Tarih

Günümüzdeki Letonlar ve Litvanlar MÖ 2500 civarında Baltık Denizi civarında yerleşen Hint-Avrupa halklarının torunlarıdır. Dil yapısı bakımından komşuları olan Cermenler ve Fin-Ugor halklarından farklı olup Baltık halkları olarak adlandırılmaktadırlar. 12. yüzyılda bölgeye önce ticaret amacıyla gelen Cermenler Letonları zor kullanarak Hıristiyanlaştırmışlar 1201 yılında Letonya'nın başkenti olan Riga'yı kurmuşlardır.

13. yüzyılda Töton şövalyeleri Estonya ve Letonya topraklarında Livonya Konfederasyonu adı verilen bir konfederasyon kurdular. 1282 yılında Riga dahil birçok Leton şehri Kuzey Alman Ticaret Ortaklığı olan Hansa Birliği'ne katıldılar. Böylece Riga Doğu Baltık ticaret yollarında önemli bir yer kazandı.

1558–1582 yılları arasında Rusya'yla Lehistan Litvanya ve Danimarka arasında yapılan Livonya Savaşı Rusya'nın yenilgisiyle sonuçlanınca bölge önce Litvanya Grandüklüğü sonra da Lehistan-Litvanya Birliği'nin eline geçti. Lehistan'ın 1793 yılında parçalanmasından sonra da Letonya Çarlık Rusyası'nın eline geçti.

I. Dünya Savaşı'na kadar Rusya İmparatorluğu'nun egemenliğinde yaşayan Letonya 18 Kasım 1918 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Letonya II. Dünya Savaşı'nda bir süre Nazi Almanyası tarafından işgal edildi. 1944 yılında kurulan Letonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin parçalanmasına kadar bir Sovyet Cumhuriyeti olarak kaldı. 21 Ağustos 1991 tarihinde Letonya SSCB'den bağımsızlığını ilan etti. 2004 yılında da Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya üye kabul edildi.
Coğrafya

Konum: Doğu Avrupa Baltık denizi kıyısında Estonya ile Litvanya arasında yer alır
Coğrafi konumu: 57 00 Kuzey enlemi 25 00 Doğu boylamı
Yüzölçümü: 64589 km²
Sınır komşuları: Beyaz Rusya 167 km Estonya 343 km Litvanya 576 km Rusya 282 km
İklimi: Deniz iklimi nemlidir kışlar orta sertlikte geçer.
Arazi yapısı: Alçak ovalar
Deniz seviyesinden yüksekliği:
en alçak noktası: Baltik Denizi 0 m
en yüksek noktası: Gaizinkalns 312 m
Doğal kaynakları: kehribar bataklık kömürü kireçtaşı hidro enerji işlenebilir arazi
Arazi kullanımı (2005 verileri):
tarıma uygun topraklar: %28.19
daimi ekinler: %0.45
diğer: %71.36
Sulanan arazi: 200 km² (2003 verileri)
Letonya'ya ilişkin ekonomik göstergeler


GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 35.08 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %9.3 (2006 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %6.3 (2006)
İşsizlik oranı: %6.7 (2006 verileri)
İhracat ürünleri: Ahşap ve ahşap ürünleri makine ve parçaları metaller tekstil gıda maddeleri
İhracat ortakları: Litvanya %11 Estonya %10.8 Almanya %10.2 Birleşik Krallık %10.2 Rusya %7.9 İsveç %7.8 Danimarka %5.3 Polonya %5.3 (2005)
İthalat ürünleri: Makine ve parçalar kimyasallar yakıtlar
İthalat ortakları: Almanya %13.9 Litvanya %13.6 Rusya %8.6 Estonya %7.9 Polonya %6.4 Finlandiya %5.9 Beyaz Rusya %5.8 İsveç %5.1 (2005)
Dış borç tutarı: 18.9 milyon $ (2006 verileri)


Dil

Letonya'da resmi dil Letonca'dır. Günümüzde bu dil sadece güney komşusu olan Litvanya ile akrabalık ilişkisi vardır. Yok olan Prusya dili ile de akrabalık bağı vardır. Baltık dili ailesine bağlı olan bu dil Hint-Avrupa dillerindendir. Nüfusunun yarıya yakını Rus olan Letonya'da Rusça da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Din

Lutherci Roma Katolikleri Rus Ortodoksları.

Wikipedia