Bugünkü Romanya'nın batı ve orta bölgelerine o tarihlerde verilen isimdi.Asıl ismi Macarca Erdély Romence Ardeal Sırp Bulgar ve Yunan dillerinde ise Erdel olarak kullanılmıştır.

Diğer Avrupa ülkeleri aynı bölgeye genellikle Transilvanya ismini vermişlerdir.

Erdel 1526 yılındaki Mohaç Savaşından sonra Osmanlıların eline geçti.

1683 yılındaki 2. Viyana Kuşatmasından sonra kaybedildi ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası oldu.

Bölge 20. yüzyılın ilk başlarında Macaristan ve Romanya arasında birkaç kere el değiştirdi. II. Dünya Savaşı sonrasında Romanya'nın elinde kaldı.

Kont Drakula'nın burada yaşadığı sanılmaktadır.

Wikipedia