Filistin'in batısında Akdeniz kıyısında bir sahil şeridi. Filistin Özerk Yönetimi kontrolündedir.Adını en büyük şehri Gazze'den alır. Güneybatı'da Mısır kuzeyde ve doğuda İsrail ile komşu uzunluğu 41 km. genişliği ise 6 ile 12 km.ler arasında değişen Gazze Şeridi'nin 360 km²lik alanında 1.4 milyon insan barınır.

1967 yılından 2005 yılına kadar İsrail tarafından yönetilen Gazze Şeridinde İsrail Filistin Özerk Yönetimi ile yapılan Oslo Anlaşmasına uygun olarak hava sahasının su kaynaklarının ve kıyı boyundaki deniz ulaşımını kontrol etmeye devam etmektedir.
Coğrafya

Gazze Şeridi Orta Doğu'da 31-25 Kuzey enlemleri 34-20 Doğu boylamları arasında bulunmaktadır. İsrail ile 51 kilometre ve Mısır ile 11 kilometre uzunluğunda kara sınırı vardır. Akdeniz'de 40 kilometre uzunluğunda bir sahil şeridine sahiptir.

Gazze Şeridi ılıman bir iklime sahiptir. Kışları serin yazları sıcaktır. En yüksek noktası denizden 105 metre yüksekte olan Abu 'Awdah'dır. Doğal kaynakları; ekilebilir arazi ve yeni keşfedilmeye başlanan doğal gazdır.
Doğal tehlikeler erozyon temiz su kaynağı eksikliği ve yeraltı sularının kurumaya başlamasıdır.

Demografi

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 137 milyon Filistinli yaşar. Bunların çoğunluğu 1948 İsrail-Filistin Savaşı sırasında İsrail'den kaçan veya atılanlardır. 1967 yılına gelindiğinde nüfus 1948'e göre 5 kat artmıştı. Yoksulluk ve işsizlik de aşırı nüfus artışı savaş vb. nedenlerden dolayı çok yükselmiştir.

1970'den bu yana Gazze Şeridi'nde 25 tane İsrail'e ait bina inşa edilmiş ama Ağustos 2005'de yıkılmıştır. Nüfus artışı %4 seviyesindedir. Bölgede yaşayanların %99'undan fazlası Filistinli Müslüman ve %0.7'si Filistinli Hıristiyan'dır.

Bazı demografik veriler

Yaş Yapısı:

0-14 yaş: %50 (erkek 289954; kadın 275628)
15-64 yaş: %47 (erkek 271365; kadın 263197)
65 Yaş ve üstü: %3 (erkek13792; kadın 18127) (2001 tahmini)
Nüfus artış oranı: %4.01 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 1.8 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)

Cinsiyet Oranı:
Doğumda: 1.05 erkek/ kadın
15 yaş altında: 1.05 erkek / kadın
15-64 yaş: 1.03 erkek / kadın
65 yaş ve üstü: 0.76 erkek / kadın

Toplam nüfus: 1.03 erkek / kadın (2001 tahmini)
Bebek Ölüm Oranı: 25.37 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)

Ortalama hayat süresi:

Toplam nüfus: 71.01 yıl
Erkeklerde: 69.76 yıl
Kadınlarda: 72.32 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 6.42 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)

Nüfusun etnik dağılımı: Filistinli Arap ve diğer %99.4 Yahudi %0.6

Din: Müslüman (çoğunlukla Sünni) %98.7 Hıristiyan %0.7 Musevi %0.6

Dil: Arapça İbranice İngilizce

wikipedia