Mısır'da yer alan kuzeyde Akdeniz'le ve güneyde Kızıldeniz'le çevrili üçgen şekilli yarımada. Yüzölçümü yaklaşık 60.000 km².Yer şekilleri

Yarımada kuzeyde Akdeniz batıda Süveyş Kanalı ve körfezi doğuda İsrail-Mısır sınırı ve Akabe Körfezince çevrilidir. Sina yarımadası Mısır'ın bütün diğer toprakları Afrika'da olmasına karşın Güneybatı Asya'dadır ve bu yüzden de genelde Afrika'nın bir parçası olarak görülür. Sina Yarımadası genelde çöllerle ve yüksek dağlarla kaplıdır. Yarımadanın güney sahillerinde Nüveybe ve Şarm el-Şeyh yer alır. Yarımadanın doğu sınırları Büyük Rift Vadisi olarak bilinen kırık bölgesindedir.

Tarih
Sina Yarımadası'ndaki Musa Dağları'ndan bir görünüm


Sina'ya Monitu lar yerleşti ve Mafkaf veya Turkuaz (mineral) ülkesi olarak adlandırıldı. İlk hanedanlıktan veya öncesinden Mısır'lılar Turkuaz madenini Sina'da iki bölgede kazıp çıkarıyorlardı. Şimdi onların Arapça isimleri Wadi Magharek ve Serabit el-Khadim olarak adlandırılıyor. Onlar binlerce yıldır mevsimlik bazda işleip çıkartılıyordu. Modern teşebbüslerle madeni işletmek katsız bulunmaktadır. Bu bilinen ilk maden olabilir.

Yakın tarih

Sina'yı 1260 dan 1518 yılına kadar Mısır Memluk Devleti kontrol ediyordu ta ki Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim onları Mercidabık Savaşı ve Ridaniye Savaşı'ında ortadan kaldırana dek. O zamandan 20.nci yüzyılının başlarına kadar Mısır Paşalığının bir parçası olarak Osmanlı Devletinin kontrolu altında idi. Bu topraklara Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere hükmetti. 1952'de İngiltere'den bağımsızlığını ilan eden Mısır'ın elinde olan yarımada 1967'de Altı Gün Savaşıyla İsrail'in eline geçti.

1979'da Menachem Begin ile Enver Sedat arasında imzalanan İsrail-Mısır Barış Antlaşması ile Sina barış karşılığında tekrar Mısır'a iade edildi.
wikipedia