Suriye'nin güneybatı İsrail'in kuzeydoğu ucundaki tepelik bölge.

Golan Platosu olarak da bilinen bölge ayrıca Lübnan Ürdün ve Suriye ile komşudur. Zengin su kaynakları ile tanınır.

Büyük bölümü Kuneytire Valiliği'nin kimi bölümleri de Dara Valiliği'nin sınırları içinde kalır.

1967'de Altı Gün Savaşı sırasında İsrail'in askeri işgali altına girmiştir.

1981'de İsrail Golan'ın ele geçirdiği bölümlerini tek yanlı olarak ilhak etti.wikipedia