Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (Non-Proliferation Treaty) 1968

Soğuk savaş döneminin yumuşama sürecinde nükleer silahlara ilişkin yapılan çok taraflı antlaşma.

Soğuk savaşın doğruğa ulaştığı dönemlerde ABD ve SSCB dışındaki ülkeler nükleer silahlara sahip olmaya başlamışlardı. Hindistan İtalya Japonya ve İsveç BrezilyaFederal Almanya Pakistan İsrail Güney Kore Libya ve İran nükleer bomba yapma yönünde çalışmalar yapıyorlardı. Bunun üzerine özellikle bağlantısız devletler Birleşmiş milletler çerçevesi içinde nükleer silahların yayılmasını önlemek için girişimde bulunmuşlardı. Federal Almanya'yı NATO çerçevesi içinde nükleer tetikte söz sahibi yapacak olan "Çok Taraflı Nükleer Güç" (MLF-Multilateral Force) konusu Sovyetler Birliği veAmerika Birleşik Devletleri arasında tartışma yaratmıştı. Sovyetler Birliği Almanya'nın "nükleer tetikte" parmağının bulunmasına karşı geliyordu. Bağlantısızlar grubu ise nükleer silahların hem devletler arasında hem nükleer devletlerin ellerindeki silah sayısı ve güç artışına karşıydılar ve bu konudaki amaçlarını gerçekleştirmek için geniş kapsamlı tedbirler üzerinde duruyor nükleer deneylerin tümden yasaklanmasından yanaydılar.

İki büyük devlet nükleer silahların yayılmasını önlemek için 1 Ocak 1967 tarihinde anlaştıkları metin 14 Mart 1968 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunuldu. Kurul'a gelen metin yapılan bazı değişikliklerden sonraNükleer Silahların Yayılmasını Önleyen Antlaşmanın (The Non-Proliferation Treaty) imzaya açılmasını öngören tasarı95 olumlu oya karşı 4 olumsuz (Arnavutluk Küba Tanzanya ve Zambiya) oyla kabul edilmiş 21 devlet ise çekimser oy kullanmışlardır. Antlaşma 1 Temmuz 1968 tarihinde Moskova Washington ve Londra'da imzaya açıldı. Yürürlüğe girdiği tarih ise 5 Mart 1970'tir