Tarihin en büyük kâşiflerinden Marco Polo’nun Uzakdoğu seyahatlerinin hiçbirisini gerçekleştirmemiş olabileceği öne sürüldü. Japonya’da araştırmalarda bulunan İtalyan arkeologlar Polo’nun büyük bir ihtimalle Karadeniz’in daha ötesine geçmediğini iddia etti.

Venedikli kâşifin Doğu ile ilgili gizemli hikâyelerini Çin Japonya ve Moğolistan’dan gelen tüccarlardan öğrenmiş olabileceği düşünülüyor.

Polo’nun 1271 ve 1291 yılları arasındaki seyahatleriyle ilgili hikâyeleri birleştirdiği kitabını inceleyen ekip birtakım tutarsızlıkların olduğunu belirledi.

Araştırmayı yürüten Napoli Üniversitesi’nden Profesör Daniele Petrella “Marco Polo Kubilay Han’ın Japonya’ya gerçekleştirdiği iki seferini anlatırken birbirine karıştırmış” dedi. Japonya’daki kazılarda bulunan Moğol donanmasına ait kalıntıların Polo’nun hikâyelerinde tasvir edildiği gibi olmadığı; kitapta Kubilay Han’ın donanmasından ve yerel isimlerden bahsedilirken Çince ya da Moğolca yerine Persçe terimlerin tercih edildiği belirtiliyor. Kitabında Kubilay Han’a hizmet ettiğini anlatan Polo’nun ismi Çin ya da Moğol kayıtlarında ise geçmiyor.