ZAMAN VE TAKViM

* Takvimin Ortaya Çıkışı ve Tanımı:
Zaman soyut bir kavramdır. Genel olarak olay ve olguların geçtiği geçmekte olduğu ve geçeceği süre zaman olarak tanımlanmaktadır. insanlar zaman kavramını algılamaya başladıkları andan itibaren geçmişi şimdiki zamanı ve geleceği daha iyi değerlendirebilmek amacıyla zamanı çeşitli bölümlere ayırmışlar böylece takvimler ortaya çıkmıştır. Takvimlerde zaman yıllara aylara haftalara ve günlere bölünerek hesaplanmıştır. Bu hesaplamaya göre hazırlanan cetvellere takvim adı verilmiştir. Tarihte ilk takvimi Sümerliler kullanmıştır.