- Paleografya : Eski yazı çeşit ve türlerini inceleyen bilimdir.

- Coğrafya : Yer bilimidir. Özelikle beşeri coğrafya ve ekonomik coğrafya tarihin en büyük yardımcılarıdır.

- Kronoloji (Takvim Bilgisi) : Olayların zamanını bildirerek sıralamasını yapar.

- Arkeoloji : Kazı bilimidir. Eski medeniyetlerden günümüze kalan her türlü eser kalıntı ve bilgileri araştırır. Özellikle tarih öncesi dönemin aydınlatılmasında etkilidir.

- Nümizmatik (Meskûkat) :
Eski paraları inceleyen bilim dalıdır.

- Epigrafya (Epigraş) :
Anıtlar kitabeler ve tabletleri inceleyen bilim dalıdır

- şloloji (Dil Bilimi):
Tarihe kaynak teşkil eden eserleri dil açısından inceler ve yorumlar.

- Diplomatik (Diplomasi) :
Devletler arası yazışmaları formları kanunları inceleyen bilim dalıdır.

- Antropoloji : İnsanların ırk yapısını inceleyen bilim dalıdır. şziki antropoloji insan ırkının gelişme sürecini; kültür antropolojisi kültürlerin başlangıçtan günümüze kadar olan gelişimini inceler.

- Etnoloji (Etnografya) : Toplumların geleneklerini inceleyen bilim dalıdır

- Sosyoloji : Toplumlar arasındaki ilişkileri ve toplumsal olayların meydana gelişinde insanların etkisini

- İktisat : Ekonomi bilimidir.

- Psikoloji :Tarihi şahsiyetlerin psikolojisi ile olayların meydana gelmesi arasındaki ilişkiyi kurmakta bu bilimden yararlanılır.