1. Muhammed (571-632) İslamın kurucusu
2. Isaac Newton (1642-1727) Modern fiziğin kurucusu
3. Jesus Christus (7 M.Ö.-30) Hıristiyan dininin kurucusu
4. Gautama Buddha (563-483 M.Ö.) Budizm'in kurucusu
5. Konfüçyus (551-479 M.Ö.) Çinli ahlak ve devlet filozofu
6. Paulus (4 M.Ö.-64) en büyük Hıristiyan misyoner.
7. Ts'ai Lun (50-114) Kağıdın Çinli kaşifi
8. Johannes Gutenberg (1400 öncesi - 1468) matbaanın kaşifi
9. Christoph Kolomb (1451-1506) Amerika’nın en önemli kaşifi
10. Albert Einstein (1879-1955) 20. Asrın en büyük fen bilimcisi (rölativite teorisi)
11. Karl Marx (1818-1883) Komünizmin teorisyeni (Friedrich Engels ile birlikte)
12. Louis Pasteur (1822-1895) Mikrobiyolojinin kurucusu koruyucu aşılar yaptı
13. Galileo Galilei (1564-1642) Teleskop astronomisinin kurucusu
14. Aristo (384-322 M.Ö.) Batı felsefesine mantığı soktu
15. Lenin (1870-1924) Bolşevik gücü Rusya'da başarıya ulaştırdı.
16. Musa (1300 M.Ö.) Yahudi monoteizmini kanunlaştırdı Yahudileri Mısır'dan çıkardı.
17. Charles Darwin (1809-1882) Modern evrim teorisinin kurucusu.
18. Shih Huang Ti (260-209 M.Ö.) ilk Birleşik Çin devletini zorla kurdu.
19. Augustus (63 M.Ö. -14) Roma İmparatorluğunun önemli hükümdarı.
20. Mao Tse-tung (1893-1976) Çin Komünizminin kurucusu
21. Cengiz Han (1167-1227) Moğol imparatorluğunun kurucusu.
22. Öklid (365-300 M.Ö.) Geometrinin kurucusu
23. Martin Luther (1483-1546) Protestan reformcu
24. Nikolaus Kopernikus (1473 - 1543) Modern astronominin kurucusu
25. James Watt (1736-1819) Buharlı makinanın kaşifi.
26. Büyük Konstantin (280 sonrası 337'e kadar) Roma imparatorluğunun ilk Hıristiyan Kayzeri.
27. George Washington (1732-1799) ABD'yi bağımsızlığına kavuşturdu; ilk Amerikan Başkan.
28. Michael Faraday (1791-1867) Elektromanyetizmin motor ve jeneratörün prensiplerinin kaşifi.
29. James C. Maxwell (1831-1879) Elektromanyetizmin kanunlarını keşfetti.
30. Wright kardeşler Orville (1871 ila 1948) ve Wilbur (1867-1912) ilk motorlu uçağı yaptılar.
31. Antoine Lavoisier (1743-1794) Modern kimyanın kurucusu (elementar analiz).
32. Sigmund Freud (1856-1939). Psikanalizin kurucusu.
33. Büyük İskender (356-323 M.Ö.) Şarkta Yunan kültürünü yaydı.
34. I. Napolyon (1769-1821) Napolyon kodunu oluşturdu birçok modern kanun kitaplarının örneği.
35. Adolf Hitler (1889-1945) İkinci Dünya Savaşı'nı çıkardı.
36. William Shakespeare (1563 ila 1616) Dünya edebiyatının en önemli drama yazarı.
37. Adam Smith (1723-1790) Klasik ulusal ekonominin kurucusu.
38. Thomas A. Edison (1847-1931). En başarılı kaşif (Ampül Elektrik fabrikası ses kaydı vd.)
39. Antoni van Leeuwenhoek (1632 ila 1723) mikropları keşfetti.
40. Eflatun (427-347 M.Ö.) bilgi öğretisi Batı felsefesini etkiledi.
41 Guglielmo Marconi (1847-1937) telsiz-telgrafın kaşifi.
42. Ludwig van Beethoven (1770 ila 1827) onun yapıtı müziğe yeni boyutlar kazandırdı.
43. Werner Heisenberg (1901 -1976) Kuantum mekaniğinin kurucusu.
44. Alexander G. Bell (1847-1922] Telefonun kaşifi.
45. Alexander Fleming (1881-1955) Penisilini keşfetti.
46. Simon Bolivar (1783-1830) Latin Amerika'yı kurtardı.
47. Oliver Cromwell (1599-1658) onun yönetiminde İngiltere Cumhuriyet oldu.
48. John Locke (1632-1704) Aydınlanma felsefesinin kurucusu
49. Michelangelo (1475-1564) Rönesans heykel traşçısı ressam ve mimar
50. II. Urban (1035-1099) Papa Haçlı seferleri başlattı.
51. I. Ömer (580-644) Halife İslam İmparatorluğu'nun organizatörü.
52. Ashoka (273-236 M.Ö.) Hindistan'da Budizm'i yaydı.
53. Augustinus (354-430) Kilise hocası
54. Max Planck (1858-1947) Kuantum teorisini formüle etti.
55. Johann Calvin (1509-1564) Kalvinizmin kurucusu
56. William T. G. Morton (1819 bis 1868) Eter narkozunu tıbba kazandırdı.
57. William Harvey (1578-1657) Kan dolaşımını keşfetti.
58. Henri Becquerel (1852-1908) Radyoaktiviteyi keşfetti.
59. Gregor Mendel (1822-1884) Kalıtım öğretisini açıkladı.
60. Joseph Lister (1827-1912) Antiseptik yara tedavisini geliştirdi.
61. Nikolaus Otto (1832-1891) Dört taktlı motoru inşa etti
62. Louis Daguerre (1787-1851) ilk kullanışlı fotoğraf yapma usulünü buldu.
63. Josef Stalin (1879-1953] SSCB'yi vahşi bir baskı ile yönetti.
64. Rene Descartes (1596-1650) Rasyonalizmin savunucusu.
65. Julius Sezar (100-44 M.Ö.) Jülyen takvimini yürürlüğe soktu ve Galile'yi fethetti.
66. Francisco Pizarro (1478 ila 1541) İnka imparatorluğunu fethetti.
67. Hernan Cortes (1485-1547) Aztek imparatorluğunu fethetti.
68. I. Isabella (1451-1504) İspanya'yı birleştirdi ve Kolomb'u finanse etti
69. Fatih Wilhelm (1027 ila 1087) İngiltere'yi fethetti.
70. Thomas Jefferson (1743-1826). ABD'nin Bağımsızlık Bildirisi'ni formüle etti.
71. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Fransız Devriminin öncüsü
72. Edward Jenner (1749-1823) Çiçek hastalığı aşısını geliştirdi.
73. Wilhelm Röntgen (1845-1923) ismiyle maruf Röntgen ışınlarını keşfetti.
74. Johann Sebastian Bach (1685 ila 1750) onun kompozisyonları yeni müziğin temelini attı.
75. Lao Tse (480-390 M.Ö.) Taoizm'in tebliğcisi.
76. Enrico Fermi (1901-1954) ilk Atom reaktörünü kurdu.
77. Thomas Malthus (1766-1834) ilk nüfus bilimcisi
78. Francis Bacon (1561-1626) İngiliz ampirizminin kurucusu.
79. Voltaire (1694-1778) Avrupa aydınlanmasının en önemli temsilcisi.
80. John F. Kennedy (1917-1963) Apollo uzay programını başlattı. (aya iniş)
81. Gregory Pincus (1903-1967). İlk hormonel doğum kontrolü hapını geliştirdi.
82. Sui Wen Ti (541-604) Çin'in tekrar birleşmesini sağladı.
83. Mani (216-276) Fars maniheizminin kurucusu.
84. Vasco da Gama (1469-1524) Hindistan'a giden su yolunu buldu.
85. Büyük Şarlman (742-814) Ortaçağın Kutsal Roma İmparatorluğu'nun kurucusu.

86. Büyük Kyros (590 ila 529 M.Ö.) Eski Fars Dünya İmparatorluğunun kurucusu.
87. Leonhard Eller (1707-1783) Matematik ve Fizik arasındaki ilişkiyi buldu.
88. Niccolo Makyavelli (1469-1527) Rönesansın devlet filozofu.
89. Zerdüşt (628-553 M.Ö.) Farslı din kurucusu.
90. Menes (3100 M.Ö.) Mısır'ın Kuzey ve Güney imparatorluklarını birleştirdi.
91. Deli Petro (1672-1725). Rusya'yı Batıya açtı.
92. Meng Tzu (372-289 M.Ö.) Aydınlanmış bir yönetimin Çinli savunucusu.
93 John Dalton (1766-1844) Modern atom teorisinin kurucusu.
94. Homer (800 M.Ö.) 'İlyada' ve 'Odyssee' yapıtlarıyla ölümsüz oldu.
95. I. Elisabeth (1533-1603) Büyük Biritanya'yı bir dünya gücü haline getirdi.
96. I. Jüstinyanus (487-565) Roma hukukunu yazılı hale getirdi.
97. Johannes Kepler (1571-1630) Gezegenlerin yörüngelerinin kanunlarını buldu.
98. Pablo Picasso (1881-1973) Modern ressamlığın kurucusu.
99. Mahawira (477 M.Ö.) Hindli Jainizmin kurucusu.
100. Niels Bohr (1885-1962) İlk atom modelini geliştirdi.