Tarih 20 Haziran451
Bölge Bugünkü Fransa'nın kuzeybatısı
Sonuç Her iki tarafta ağır kayıplar verdi.Hunlar Ren Nehri gerisine çekildi.

Taraflar
Avrupa Hun Devleti
Ostrogotlar

Batı Roma İmparatorluğu
Vizigotlar
Alanlar

Kumandanlar

Attila Flavius Aetius
Theodorik
Sangiban

Güçler
300.000-500.000 300.000-500.000
Kayıplar
Bilinmiyor Bilinmiyor

Chalons Savaşı (ya da Catalaunum Savaşı) Roma generali Flavius ve müttefiki Vizigotlar ile Attila arasında Galya'da gerçekleşen ve kayıpların yüzbinleri bulduğu dönemin en kanlı savaşlarından biridir. Attila ordusu ile birlikte Galya üzerine sefere çıkar ve Ren Nehri'ni geçerek Paris'e doğru ilerlemeye başlar ve Chalons vadisinde Roma ve Vizigot ordularıyla karşılaşır burada şiddetli bir muharebe geçer ve sonunda Hunlar Ren Nehri gerisine püskürtülür. Savaşta Vizigot kralı Thedorik Hunlar tarafından öldürülür.