Maya Türkçesi

Binlerce kilometre uzaklıkta da olsak Güney Amerika’nın yerli halkı Mayaların bizimle bağlantısı uzun yıllardan beri yerli ve yabancı pek çok tarihçi ve antropolog tarafından kabul edilmiş bir olgu. Soyların bağlantısında en büyük delil her zaman olduğu gibi yine lisan olarak ortaya çıkıyor.

Öyle ki Atatürk dahi zamanında konu ile ciddi olarak ilgilenmiştir. Tahsin Mayatepek’i Güneş Dil Teorisi araştırmaları ile ilgili 1935-1937 yıllarında Meksika elçisi olarak atamış ve anlamdaş olan tepe (Türkçe) - tepek (Maya dili) benzerliğinin keşfinden ötürü kendisine “Mayatepek” soyadını vermiştir. Mayatepek toplam 14 değişik rapor hazırlayarak Atatürk’e sunmuştur. Bir zamana kadar sebebi belirlenemeyen şekilde kamuoyuna açıklanmayan raporlar günümüzde çeşitli kitaplar vasıtasıyla yayınlanmıştır. Kitapçılarda ve kütüphanelerde “Mayatepek raporları” anahtar kelimeleri ile bulunabilirler.

Aşağıdaki tabloda Doç. Dr. Haluk Berkmen’in derlediği ve bugün de o coğrafyada büyük kısmı kullanılan Türkçe kökenli sözcükler mevcuttur. İncelendiğinde tesadüf ile açıklanamayacak benzeşmeler göze çarpacaktır (özellikle kırmızı yazılanlarda).

Kuzey Amerika yerlileri gibi Mayaların da Amerika kıtasına kuzey kutbunda bir zamanlar var olan kara ya da buz geçidinden geçerek ulaşan Proto-Türklerden köken aldığı düşünülüyor.

Dil dışında Mayalardaki Güneş Kültü gibi ritüellerin de eski kültürümüzle büyük benzerlikler taşıdığı araştırmalarda ortaya konmuş durumda. Tüm dünyada çeşitli kültürlerin (Yunan mitolojisi gibi) imgeleri popüler kültürden işyerlerindeki bilgisayar sunucu isimlerine kadar (Zeus Ares vs.) girmişken batı kültüründen asırlar önce tüm yerküreye yayılmış olan öz kültürümüzdeki onbinlerce yıllık birikimin günlük hayatta hiç bir şekilde yaşatılmaması şu an için önemli bir eksik gibi duruyor.

ahau ağa

akab akşam

baat balta


bakah bükmek

ça çam

çetun çetin

çol çolak

hanhan hemen

kutz kuş

içil içinde

iş dişi

kaşnak kuşak

kin gün

kiniş güneş

kişe kişi

koça’ koca büyük

kul kul

naa ana

ol olmak

tatak’ tutkal

tepek tepe

top toplamak

toz toz

otak otağ

tokuruk tükürük

tul toludolu

tulan’ dolgun

tup’ dip

tzekel çakıl

ueez uyuz

uiş işemek

ul’ ulaşmak

uy oy

yaş yaştaze

yaşıl’ yeşil

(alıntı)