Baharat Yolu

Eski çağlarda Uzakdoğuyu Batıya bağlayan ticart yollarından biridir. Diğeri İpek Yoludur. Baharat günümüzden binlerce yıl önce Doğu ülkelerinde kullanılıyordu. Orta Çağ Avrupasında soyluların sofralarına da girince çok önemli bir ticaret ürünü haline geldi ama pahalı olması nedeniyle ancak varlıklı kimseler satın alabiliyordu. Aslında tarçın kakule zencefil ve zerdeçal satışına dayanan baharat ticaretini Çinliler İsa’dan önce başlatmıştı.

Baharat Doğu’dan Avrupaya iki ayrı yoldan gelirdi. Bunlardan biri Orta Asya üzerinden geçen İpek Yoluydu. Ama İpek Yolu asıl olarak eskiçağlarda Çin ipeğinin Roma’ya taşındığı yoldu. Öbür yol ise Hindistan ve Seylandan (Sri Lanka) Kızıldenizdeki Akabe Körfezine Yemen kıyılarına ya da Basra Körfezine gelen denizyoluydu. Bu kıyılardaki limanlarda gemilerden boşaltılan baharat karayoluyla Fenike ve Filistin kıyılarına Mısırda İskenderiyeye ve Karadenize ulaştırılırdı. Sonra gene denizyoluyla Avrupaya taşınırdı.

Baharat ticareti uzun yıllar Venediklilerin elindeydi. Avrupalılar 15. yüzyılın sonlarında Venedik’in egemenliğini kırmak amacıyla baharat üreten ülkelere doğrudan ulaşmanın yollarını aradılar. Sonunda Vasco da Gama 1498de Ümit Burnunu dolaşarak Hindistan yolunu açtı. Kristof Kolomb Batı Hint Adalarına Macellan Güney Amerikayı dolaşarak Doğu Hint Adalarına vardı. Böylece baharat üreten ülkelere yeni yollar açıldı.

Bunun sonucunda baharat ticaretinde Venedik tekeli kırılırken tarihsel Baharat Yolu da önemini yitirdi.İpek yolu

Avrupa doğunun kaliteli ipek ve baharatı ile tanışınca bu ürünlere büyük bir talep doğmuş ve "İpek Yolu" olarak adlandırılan tarihi ticaret yolları yapılmıştır. Çinin en uç noktasından başlayıp Anadolunun çeşitli yerlerinden geçerek İstanbulda birleşen ve oradan da Avrupanın içlerine giden bu yol boyunca yükleri taşıyan kervanlar sadece ticaretin gelişmesini değil Asya ile Avrupa arasında günümüzde de izleri görülen kültür alışverişini de sağlamıştır.

Ortaçağda İpek Yolu Antakyadan başlayıp Gaziantepten geçerek İran ve Afganistanın kuzeyinde Pamir Ovasına kadar uzanmaktadir. Ayrıca Anadoluda Güneydoğu Bölgesinde bulunan Gaziantep ve Malatyayı geçip Trakya üzerinden ve Ege kıyılarında İzmir Karadenizde Trabzon ve Sinop Akdenizde ise Alanya ve Antalya gibi önemli limanlar üzerinden Avrupaya ulaşırdı.

Kral Yolu
Kral Yolu veya tam ismi ile Pers Kral Yolu Pers İmparatorluğu Kralı Darius I zamanında M.Ö. 5. yüzyılda yapılmış olan bir antik anayoldur. Darius yolu büyük imparatorluğunu boyunca Susadan Sardise kadar hızlı ulaşımı kolaylaştırmak için yapmıştır. Bu kuryeler yedi günde 2.699 kilometre seyahat edebiliyorlardı. Yunanlı tarihçi Herodotusun yazdığı "Dünyada Persli kuryelerden daha hızlı seyahat eden başka bir şey yoktur" cümleleri ile onları övmektedir. Benzer bir şekilde "Ne kar ne yağmur ne sıcaklık ne de gecenin karanlığı onların görevlerini yapmalarına engeldi" cümlesi ise bu kuryelerin gayri resmi sloganlarıydı.

Yolun seyri Herodotusun yazılarından arkeolojik araştırmalardan ve tarihi kayıtlardan yararlanılarak yeniden yapılmıştır. Batıda Sardisten başlayarak (Türkiyede İzmirin 95 km kadar doğusunda) doğuya doğru şu anki Türkiyenin orta kuzey kısmından Asurun başkenti Nineveha (şu anki Musul Irak) varmaktadır daha sonra Babilin (şu anki Bağdat Irak) güneyine geçmektedir. Babilin yakınından yolun iki ayrı yola ayrıldığı düşünülmektedir bir tanesi kuzeybatıya daha sonra batıdan Ecbatana ve oradan da İpek Yolu ile beraber gitmektedir diğer yol ise doğuya devam ederek Pers başkenti Susaya (şu anki İran) ulaşmaktadır ve daha sonra güneydoğudan Persepolis geçmektedir.