Eski Yunan Edebiyatı
Batı edebiyatının kaynağı Eski Yunan ve Latin edebiyatlarıdır./ Eski Yunan edebiyatının ana kaynağı İlyada ve Odisea destanlarıdır./
Homeros:İlyadaOddysea/Hesiodos(didaktik türde)/Sapho Pindaros(lirik türde)/
Aisopos(fabl türünde)/Aiskhylos:Agamemnon/Sophokles:Kral Oidipus Elektra/
Euripides:Andromak Elektra (Hepsi Tragedya türünde)
Aristophanes:AtlılarEşek Arıları/Menandros(Komedi )/Demosthenes(hitabet )/
Sokrates EflatunevletSokratesin Savunması/
Aristoteles(felsefe)/ Herodotos(tarih)

Eski Latin edebiyatı
M.Ö. 2.yüzyıldan sonra Eski Yunan edebiyatı yerini Latin edebiyatına bırakır./Latin edebiyatı Eski Yunan kültür ve sanatının etkisinde gelişen bir edebiyattır./
Ennius(tragedya) / Plautus Terentius(komedya)/HoratiusOvidius (şiir)/
Vergilius:Çoban şiirleri/Çiçero(hitabet)/ Seneca(felsefe)/ Tacites(tarih)/

Fransız Edebiyatı
Not:Fransız şiirinin temeli Ronsard ile atılır./
Montaigneenemeler/ Alain:Edebiyat Üzerine DüşüncelerDüşüncenin Bekçileri/
Boileau(eleştiri)/ La Fontaine:Fabller/ Racine:PhedreAndromagueAleksandre/
Corneille:Le CidHorace/ Moliere:CimriKadınlar-Kocalar MektebiKibarlık BudalasıScapinin Dolapları/
Monteskiyo/Diderot/Voltaire:CandideHenriade/JJ.Rousseau:İtiraflar/
Chateubriand/Lamartine:TefekkürlerGrazielle/Victor Hugo:Notre Dame’in ParisSefillerCezalar/
Aleksandra Dumas/La Bruyere:Karakterler/Balzac:Goriot BabaVadideki Zambak/
Stendhal:Kırmızı ve SiyahParma Manastırı/Gustave Flaubert:Madam Bovary/
Goncourt Kardeşler:Journal/Alphonso Daudeteğirmenimden Mektuplar/
Emile Zola:GerminalNana/Guy de Moupossant:Pazartesi HikayeleriTombalakAy Işığı/
Françous Copee/Heredia/Baudelaire:Kötülük Çiçekleri/Paul Verlainne:Aşıkların BayramıGüzel Şarkı/
Mallarme:Eski TanrılarSaçmalar/Rimbaund:İlhamlarCehennemde Bir Mevsim/Paul Eliard/Andre Gide/

İngiliz Edebiyatı
Not:Boccacio’nun Dacemeron Hikayeleri modern hikayenin başlangıcı sayılır./
Robinson Crusoe romanı gerçekçiliğin ilk romanı sayılır.
William Shakespeare:Romeo ve JulyetOthelloKral LearYanlışlıklar KomedisiVenedik TaciriHırçın Kız/
BaconJ.MiltonLord Bayronon Juan/Walter Scott/Charlotte Bronte/Thomas Hardy/ Jonathan Swift/
Rudyard Kipling:Beş MilletSon Işık/Daniel Defoe:Robinson Crusoe/
Charles Dickens:İki Şehrin HikayesiDavid CopperfieldAntika Dükkanı/

İrlanda Edebiyatı
Bernard Shaw:Jean DarkKuzgunlar Evi(Nobel Edebiyat Ödülü Alan Sanatçı)/
James Joyce/Beckett/ Jonathan Swift/ Goldemith/

Norveç Edebiyatı
Henrik İbsen:HortlaklarHalk Düşmanı/
Knut Hamsunünya NimetiToprak YeşerinceGöçebe/

Alman Edebiyatı
Not:F.Hebel modern tiyatronun kurucusu kabul edilir./
W.Geothe:FaustGenç Werter’in Izdırapları/Schiller:Wilhelm Tell/ Henrich Böll:Babasız Evler/
ShaupenhauverF.NietzsecheHesse/Haideger/Lessing/

Amerikan Edebiyatı
Benjamin FranklinThomas JeffersonEmersonAdger Allen Poe:Altın BöcekHelen’e/
Mark Twain:Tom Sawyer’in Maceraları/T.S.Elliot:Çorak Ülke/Ernest Hamingway:Çanlar Kimin İçin Çalıyorİhtiyar Balıkçı/
J.Steinbeck:Fareler ve İnsanlarGazap ÜzümleriSardalya Sokağı/O’Neill/

İtalyan Edebiyatı
Dante:İlahi KomedyaYeni Hayat/

İspanyol Edebiyatı
Not:Cervantes’in Don Kişot adlı romanı çağdaş romanın başlangıcı sayılır./
Cervanteson KişotGaletea/

Rus Edebiyatı
Dostoyevski:İnsancıklarSuç ve CezaBudalaKaramazov KardeşlerEcinnilerYeraltından NotlarBenim Üniversitelerim/
Tostoy:Harp ve SulhAnna KaraninaHacı Muratİvan İlyiç’in Ölümü/ Turganyev:Babalar Ve Oğullar
Puşkin:Yüzbaşının Kızı/Gogol:Ölü Canlar

Diğer Edebiyatlar(Hint-İran)
Firdevsi:Şehname
Sadi:Bostan Ve Gülistan
Rabinranath Tagore:Gora
Beydaba:Kelile ve Dinme
Jack Landon:Beyaz Diş
William Faulkner:Ses Ve Öfke
İvo Andriçrina Köprüsü
Paniat İstrati:Akdeniz
M.Selimoviçerviş Ve Ölüm

Edebi Türlerin En Önemli Sanatçıları
Tiyatro:Moliere/Shakespeare/Goethe/
Roman-Hikaye:Cervantes/Dostoyevski/Stendhal/Balzac/Steinbeck/Hemingway/Dickens/V.Hügo/Flaubert/Moupossant/Daudet/
Şiirante/Verlaine/Lamartine/Rimbaund/Baudelaire/Goethe/Allen Poe/Chateubriand/Mallarme/
Deneme-Eleştiri:Montaigne/Alaine/Boileau/Rousseau/B.Shaw/Racine/Corneille/Nietszche/