Kübizm'in kuramsal dayanağı Gertrude Stein Alfred Jarry ve Guillaume Apollinaire gibi yazar ve şairlerin yapıtlarında yer almaktadır.

Picasso Stein'in yeni gelen çağı "Her şeyin paramparça olduğu yıkıma uğradığı ve yalnızlığa terk edildiği" bir çağ olarak tanımlayan sözlerinden çok etkilenmiş ve çağının gerçeklerini en iyi biçimde anlatabilecek bir resim dili oluşturma çabası onu Kübizme götürmüştür.

(Georges Braque'ın Çıplak (1907) adlı yapıtı ile Picasso'nun Avignon'lu Kızlar (Les Demoiselles d’Avignon)'ı Kübizm'in manifestosu niteliğini taşır.)


Vikipedi