Rönesans Dönemi Alman Edebiyatı
Bu dönemde Luther (1483-1546) İncil'i Latinceden Almancaya çevirerek edebî Almanca için önemli bir zemin hazırlamış oldu.

3.1. Romantik (Coşumcu) Dönem Alman Edebiyatı
Goethe (1749-1832) özellikle şiir ve romanlarıyla romantizm akımını başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Lirizme aşk maceralarına halk edebiyatı unsurlarına ve birtakım felsefî yorumlara yer vermiştir. Başlıca şiirleri Roma Eyejileri ve Divan adlı eserlerinde toplanmıştır. En önemli tiyatro eseri Faust en önemli romanı da Genç Werther'in Acıları adını taşır.Alman edebiyatının diğer önemli romantik sanatçıları arasında Schiller (1759-1805) Schlegel Kardeşler (Wilhelm 1767-1845 Friedrich 1772-1829) Heine (1798-1856) gibi şairler; Hoffmann (1776-1822) gibi romancılar; Kleist (1777-1811) Hebbel (1813-1883) gibi tiyatrocular sayılabilir.

Gerçekçi (Realist) Dönemde Alman Edebiyatı
Alman edebiyatında Fontane (1819-1898) Storm (1817-1888) Hauptmann (1862-1946) gerçekçi yazarlar arasında gösterilir.Gerçekleri olduğu gibi yansıtmanın üzerinde durmuşlardır. Günlük olayları ve ayrıcalığı olmayan kişileri işlemişlerdir. Günlük konuşma dilini kullanmışlar ve abartılı coşkulardan kaçınmışlardır. Bütünü görmeyi ve düşündürmeyi amaçlamışlardır.

20. Yüzyıl Alman Edebiyatı
Şiir türünde bu yüzyılda Alman edebiyatının en önemli şairlerinden birisi Rainer Maria Rilke(1875-1926)'dir. En çok aşk ölüm tabiat gibi temalara yer vermiş; lirik bir üslûbu benimsemiş ve Alman halk şarkıları geleneğine ait unsurlardan yararlanma yoluna gitmiştir.Roman türünde Thomas Mann (1875-1955) Hesse (1877) tiyatro türünde ise Brecht (1898-1956) belli başlı yazarlar arasında yer alırlar.

20 Yüzyıl Avusturya Edebiyatı
Önde gelen bir yazar Franz Kafka (1833-1924)'dır. O da varoluşçu yazarlar gibi insanın saçma ve kötü bir dünyadaki trajedisine bunalımlarına kişinin çağına ailesine işine yabancılaşması temalarına yer vermiştir. Onun en önemli teması "yabancılaşma"dır. Başlıca Eserleri: Değişim (1915) Hüküm (1916) Ceza Sömürgesi (1919) Bir Taşra Doktoru (1920) Dava Şato Amerika


GOETHE (1749-1832)


Goethe Alman edebiyatında romantizmin en önemli temsilcilerindendir. İlk yıllarındaki yapıtlarında sanat dünyasındaki yapmacık aşkları ve eğlenceli yaşamı işleyen bir anlayış egemendir. Sanat dünyasında çok büyük yankılar uyandıran romanı "Genç Werther'in Acıları" bu gençlik döneminin ürünüdür. Schiller'le tanıştıktan sonra 1805'e kadar uzayan yıllarda klasik sanat anlayışına bağlanmıştır. Sanat yaşamının bu döneminde daha çok oyun yazmış1770'ten beri tasarlayıp geliştirdiği "Faust" adlı dramını tamamlamıştır. Bu yapıtında yaşam felsefesini ortaya koymuştur.


Eserleri:

Roman:Genç Werther'in Acıları Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları Gönül Yakınlıkları
Oyun:Faust Stella Egmont Pandora Clavio
GENÇ WERTHER'İN ACILARI - Goethe
VVerther büyük kentin yarattığı ruhsal çöküntüden doğaya kaçarak Wahlheim'e yerleşen aydın bir gençtir. Orada tanıştığı soylu bir ailenin güzel kızı Lotte'ye âşık olur. Lotte de kayıtsız değildir bu aşka; ama Alberfle nişanlıdır ve verilen sözler ahlaki değerler önemlidir. Lot*te Albert ile evlenir. VVerther ise bir aile dostu olarak yer alır yanlarında. Ne var ki aşk ve dostluk arasındaki sınır çizgisi zayıftır. Sının geçmekten korkan Lotte bir daha görüşmemeleri gerektiğini bildirir genç adama. Werther'in bu acıya dayanması ise imkânsızdır. Lotteye bir mektup yazar: "Silahlar dolu. Saat on ikiyi vuruyor. Alınyazısı bu önüne geçilmez. Lotte! Elveda Lotte! Elveda!" sözleriyle son verir mektubuna ve yaşamına.


FAUST - Goethe
Oyunun başkahramanı Faust; felsefeyi tıbbı doğa bilimlerini teolojiyi araştırmış gençlik ve olgunluk çağını yeryüzünün sırlarınıçözmek için tüketmiştir. Faustun bu arayışı Şeytan'ı (Mefistoteles) rahatsız etmektedir. Çünkü pek çok insanı felaketlerle yok etmesine pek çok insanı dünyasal bazlarla uçuruma düşürmesine karşınyeryüzündeki Faust adındaki doktor akıl ve bilgi ile kendisine direnmektedir. Tanridan Faustu doğru yoldan çıkarmak için izin isteyen Mefistoteles onun bunalımlar İçinde olduğu bir gece karşısına çıkar ve Faust'a dünya hazlarını vaadeder.
SCHİLLER (1759 - 1805)

Schiller Alman edebiyatında romantizmin önemli temsilcilerindendir. Oyun ve şiirlerinin yanı sıra edebiyat teorisi alanındaki çalışmalarıyla da tanınmıştır. İlk oyunu "Haydutlar" özgürlük düşüncesinin dile getirilişi bakımından hem tiyatro tarihi hem de Almanya için bir ilktir. "Wilhelm Tell" adlı oyununun konusu; özgürlüğü için savaşan ve cesaretin timsali olarak görülen dağlı bir adamın gerçek bir halk kahramanının öyküsüdür.

Eserleri: Haydutlar Wilhelm Tell Don Carlos: Oyun Mutluluk Şarkısı: Şiir


GRİMM KARDEŞLER

(VACOB [1787 - 1865] - WİLHELM [1786 - 1859])
Almanya'nın köylerini dolaşarak masallar derleyip yayımlamış; ayrıca Almancanın tarihini ve gramerini içeren kitaplar yazmışlardır.
Eserleri: Pamuk Prensesle Yedi Cüceler Bremen Mızıkacıları Büyülü Şato Altın Saçlı Kız Çizmeli Kedi Kül Kedisi: Masal


*
Alıntı