Danimarka İsveç Norveç ve Filândiya edebiyatları genel olarak İskandinav edebiyatı diye anılır :

Danimarka edebiyatı : ilk Çağ'larda verimsiz olan Danimarka edebiyatı XVI. yüzyılda İncil'İn Danimarka diline çevrilmesi ile gelişmeye başlamış bilhassa Fransız edebiyatının etkisi altında kalmış XVIII. yüzyıldan sonra Avrupa edebiyatı içinde yer alan önemli sanatçılar yetiştirmiştir. Komedya ve roman yazarı Helberg Danimarka'nın ve dünyanın en büyük masal yazarlarından sayılan Andersen tenkit ve deneme yazarı Brendes başlıca sanatçılarıdır.

İsveç edebiyatı : XVII. ve XVIII. yüzyıllarda gelişmeğe başlayan İsveç edebiyatında millî bir şair olan Tegner son devrin en ünlü kadın romancılarından sayılan Selma Lagörlef büyük bir lirik şair sayılan Fröding gibi sanatçılar en ünlüleridir.


Norveç edebiyatı : XVIII. yüzyıldan İtibaren gelişmeye başlamış olan Norveç edebiyatındamodern dramın gelişmesinde büyük etkileri olan îbsen çağdaş dünya edebiyatının büyük romancılarından sayılan Knut Hamsun gibi sanatçılar yetişmiştir.

Finlandiya edebiyatı : Uzun yıllar İsveç egemenliğinde kalan Finlandiya'da edebiyat ancak XIX. yüzyılın ilk yarısından itibaren gelişmeye yerleşmeye başlamıştır. Finlerin millî destanı olan Kalevala'yı on yıl köy köy dolaşarak toplayanı Llas Lönnrot Fin halk şairi olan Juan AhoRomantizm akımının önemli kadın yazarlarından Maila Tal-vio ve Aino Kallas Finlerin en büyük lirik şairi sayılan Eino Leino Nobel edebiyat armağanı kazanan romancı F. E. Sillanpaen büyük dram yazarı sayılan Lawri Haarla önemli Fin sanatçılarıdır.


Alıntı