Romantik Dönem Amerikan Edebiyatı

Amerikan edebiyatında ilk büyük sanatçılar bu dönemde yetişmeye başlamıştır.Moby Dick romanlarıyla Herman Melville (1819-1891) şiirleriyle Edgar A. Poe (1809-1849) ve Walt Whitman (1816-1892); şiir ve denemeleriyle R. W. Emerson(1803-1882) başlıca romantik sanatçılardandırlar.

Gerçekçi Dönem Amerikan Edebiyatı

Gerçekçilik önce romantizmle iç içe görünür. Nathaniel Hawthorne(1804-1864) ve Moby Dick romanıyla tanınan Melville romantizmi ve gerçekçiliği eserlerinde dengeli biçimde kullanan yazarlardır. Gerçekçilik akımını daha sonra sürdüren öteki yazarlar Hanry James (1843-1916)Louise May Alcott (1832-1898)'tur.

20. Yüzyıl Amerikan Edebiyatı

20. yüzyılda Amerika'da özellikle roman ve hikâye türlerinde daha çok ürün verilmiştir.Mark Twain(1835-1910) Tom Sawyer'in Maceraları(1876) Missisippi'de Hayat(1833) gibi eserlerinde daha çok mizahî bir üslûbu benimsemiştir. O'henry (1862-1910) ise küçük hikâye türünde büyük bir üne sahiptir. Olaylarda sürpriz unsuruna ve yalın bir anlatıma önem verir.Jack London (1876-1916) Vahşetin Çağrısı (1903) Uçurum Halkı (1903) ve Martin Eden (1909) gibi romanlarının konularını daha çok kendi yaşantılarından ya da çevresinden almıştır.John Steinbeck (1902-1968) toplumcu gerçekçi bir Amerikan yazarıdır. Yoksul ve sömürülmüş kitlelerin işçilerin sorunlarına bireysel ve sosyal dünyalarına eğilmiştir. Daha çok California çevresine yer vermiştir.
Başlıca romanları şunlardır: Ke-nar Mahalle (1935) Farelere ve İnsanlara Dair (1937) Gazap Üzümleri (1939) Sardalya Sokağı (1945).Ernest Hemingway (1898-1961) de ezilen yığınların sorunları adalet baskıyla boyun eğmeme gibi konuların yanında uluslararası savaşların kötülüğü tabiatın güzelliği ve yaşama sevinci temalarına ağırlık vermiştir.


Başlıca romanları: Bahar Selleri (1926) Güneş Gene Doğar (1926) Silâhlara Veda (1929)Çanlar Kimin İçin Çalıyor (1940) İhtiyar Adam ve Deniz (1953).Şiir türünde ise en önemli Amerikan şairlerinden biri olan Ezra Pound (1885-1972)tüm dünya milletlerinin kültürlerinden yararlanma yoluna gitmiş ve imgecilik (imajizm) akımının öncüleri arasında yer almıştır. Ayrıca I. Dünya Savaşı yıllarında faşizmi desteklemesiyle ünlüdür.


1.Bölüm:

1776'YA KADAR ERKEN AMERİKAN VE KOLONİ DÖNEMİ
KEŞİF GEZİLERİ EDEBİYATI

NEW ENGLAND'DA SÖMÜRGE DÖNEMİ

William Bradford (1590-1657)
Anne Bradstreet (c. 1612-1672)
Edward Taylor (c. 1644-1729)
Michael Wigglesworth (1631-1705)
Samuel Sewall (1652-1730)
Mary Rowlandson (c. 1635-c. 1678)
Cotton Mather (1663-1728)
Roger Williams (c. 1603-1683)
John Woolman (1720-1772)
Jonathan Edwards (1703-1758)

GÜNEY VE ORTADAKİ KOLONİLERDE EDEBİYAT

William Byrd (1674-1744)
Robert Beverley (c. 1673-1722)
Olaudah Equiano (Gustavus Vassa) (c. 1745- c. 1797)
Jupiter Hammon (c. 1720- c. 1800)

2. BÖLÜM
DEMOKRATİK KÖKLER VE DEVRİMCİ YAZARLAR:1776-1820

AMERİKA'NIN AYDINLANMASIBenjamin Franklin (1706-1790)

Hector St. John de Creveoeur (1735-1813)
POLİTİK BROŞÜRLER
Thomas Paine (1737-1809)
NEOKLASİZM: DESTAN ALAYCI DESTAN VE TAŞLAMA
AMERİKAN DEVRİMİNİN ŞAİRİ
Philip Freneau (1752-1832)
KURGUSAL EDEBİYAT (ROMAN VE HİKAYE) YAZARLARI
Charles Brockden Brown (1771-1810
Washington Irving (1789-1859
James Fenimore Cooper (1789-1851

KADINLAR VE AZINLIKLAR
Phillis Wheatley (c. 1753-1784)
Diğer Kadın Yazarlar

3. BÖLÜM
ROMANTİK DÖNEM 1820-1860: DENEMECİLER VE ŞAİRLER

TRANSANDANTALİZM Ralph Waldo Emerson (1803-1882
Henry David Thoreau (1817-1862
Walt Whitman (1819-1892

BRAHMİN ŞAİRLER
Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882
James Russell Lowell (1819-1891
Oliver Wendell Holmes (1809-1894

İKİ REFORMCU

John Greenleaf Whittier (1807-1892
Margaret Fuller (1810-1850
Emily Dickinson (1830-1886

4. BÖLÜM

ROMANTİK DÖNEM 1820-1860: KURGU

ROMANS
Nathaniel Hawthorne (1804-1864)
Herman Melville (1819-1891)
Edgar Allan Poe (1809-1849)
KADIN YAZARLAR VE REFORMCULAR
Harriet Beecher Stowe (1811-1896)
Harriet Jacobs (1818-1896)
Harriet Wilson (c. 1807-1870)
Frederick Douglass (1817-1895)
5. BÖLÜM

GERÇEKÇİLİĞİN YÜKSELİŞİ: 1860-1914
SAMUEL CLEMENS (MARK TWAIN) (1835-1910)

BATI SINIRI (“FRONTIER”) ESPRİSİ VE GERÇEKÇİLİĞİ

YEREL RENKLER

ORTABATI GERÇEKÇİLİĞİ

KOZMOPOLİT ROMANCILAR
Henry James (1843-1916)
Edith Wharton (1862-1937)
DOĞACILIK VE “HAKSIZLIKLARIN PEŞİNE DÜŞMEK” (MUCKRAKING)
Stephen Crane (1871-1900)
Jack London (1876-1916)
Theodore Dreiser (1871-1945)
ŞİİRDE “ŞİKAGO EKOLܔ
Edgar Lee Masters (1868-1950)
Carl Sandburg (1878-1967)
Vachel Lindsay (1879-1931)
Edwin Arlington Robinson (1869-1935)
İKİ KADIN BÖLGESEL ROMANCI

SİYAH AMERİKALI EDEBİYATININ YÜKSELİŞİ
Booker T. Washington (1856-1915)
W.E.B. Du Bois (1868-1963)
James Weldon Johnson (1871-1938)
Charles Waddell Chesnutt (1858-1932)

6. BÖLÜM

MODERNİZM VE DENEYSELCİLİK: 1914-1945
MODERNİZM

ŞİİR 1914-1945: BİÇİM KONUSUNDA DENEMELER
Ezra Pound (1885-1972
T.S. Eliot (1888-1965)
Robert Frost (1874-1963)
Wallace Stevens (1879-1955)
William Carlos Williams (1883-1963)
İKİ SAVAŞ ARASINDA

Robinson Jeffers (1887-1962)
Edward Estlin Cummings (1894-1962)
Hart Crane (1899-1932)
Marianne Moore (1887-1972)
Langston Hughes (1902-1967)
DÜZ YAZILAR 1914-1945: AMERİKAN GERÇEKÇİLİĞİ
F. Scott Fitzgerald (1896-1940)
Ernest Hemingway (1899-1961)
William Faulkner (1897-1962

SOSYAL FARKINDALIK ÜZERİNE ROMANLAR
Sinclair Lewis (1885-1951)
John Dos Passos (1896-1970)
John Steinbeck (1902-1968)
HARLEM RÖNESANSI
Jean Toomer (1894-1967)
Richard Wright (1908-1960)
Zora Neale Hurston (1903-1960)
EDEBİ AKIMLAR: FİRARİLER VE YENİ ELEŞTİRİ

20’NCİ YÜZYIL AMERİKAN DRAMASI (TİYATRO EDEBİYATI)
Eugene O'Neill (1888-1953)
Thornton Wilder (1897-1975)
Clifford Odets (1906-1963)

7. BÖLÜM

1945’TEN BUGÜNE AMERİKAN ŞİİRİ: GELENEKSEL-KARŞITLIĞI

GELENEKÇİLİK

Robert Lowell (1917-1977)
ÖZELLİKLİ ŞAİRLER
Sylvia Plath (1932-1963)
Anne Sexton (1928-1974)
John Berryman (1914-1972)
Theodore Roethke (1908-1963)
Richard Hugo (1923-1982)
Philip Levine (1928- )
James Dickey (1923- )
Elizabeth Bishop (1911-1979) ve Adrienne Rich (1929- )
DENEYSEL ŞİİR
Black Mountain Ekolü
San Francisco Ekolü
Beatnik Şairler
New York Ekolü
Gerçeküstücülük ve Varoluşçuluk

KADIN ŞİİRİ VE ÇEŞİTLİ ETNİK GRUPLARIN ŞİİRLERİ

Chicano (Meksikalı-Amerikalı)/Hispanik (İspanyol Kökenli)/Latino (Latin Kökenli) Şiir
Yerli Amerikalı Şiiri
Afrikalı-Amerikalı Şiiri
Asyalı-Amerikalı Şiiri

*
Alıntı