Beat Kuşağı ilk New York’ta bir araya gelen ve daha sonra batı yakası kardeşliğine katılan bir grup Amerikan şairleri ve yazarlarından oluşmuştur. Bu hareket 1950 ve 60’lı yıllarda belirgin hale gelmiştir. Beat Kuşağı doğaçlama tutkulu diyalog açık cinsellik ve uyuşturucu deneyimleriyle ilgilenmiştir.

Çalışmaları bunlara yansımış ve sonrasında yerleşik edebi dergilere sızmaya başlamıştır. Beat Kuşağının post modern edebiyata etkisi yadsınamaz. 1950'li yıllarda konformist bir hayatı yücelten ABD toplumunun değerlerine karşı olan bu yazarların en önemlilerinden biri olarak kabul edilen Jack Kerouac aynı zamanda "Beat Kuşağı" terimini de öneren ilk isimdir.

Jack Kerouac'ın Yolda (On the Road 1957) ve Zen Kaçıkları (dharma bums) Allen Ginsberg'in Uluma (Howl 1956) ve William S. Burroughs'un Çıplak Şölen (Naked Lunch 1959) adlı eserleri bu akımın ilk ve önemli yapıtlarındandır.

Anlamı

Kerouac 1948'lerde romancı John Clellon Holmes'a (Beat Kuşağı ile ilgili ilk romanı yayınlayan kişidir) Beat Generation (Beat Kuşağı) deyimini hem kendi arkadaş çevresini hem de genel olarak New York'da biraraya gelen underground anti-konformist gençliği tanımlamakta kullanmıştır.

wikipedia