* Yunanistan'daki Türklerin yaşadığı bölgeye Batı Trakya bu yörede Türklerin oluşturduğu edebiyata da Batı Trakya Türkleri Edebiyatı denilmektedir.

* Batı Trakya Türkleri edebiyatı bu edebiyatın kendi iç dinamiğinden çok dış etkilere bağlı olarak bölümlere ayrılabilir.

* Osmanlı dönemi 14. yüzyılda bu yörenin fethedilmesiyle başlar. Tarihçi Selanikli Mustafa gibi birçok ünlü bu topraklarda doğar.

* Özellikle 20. yüzyılda Selanik önemli bir kültür merkezi olur. Çocuk Bahçesi Genç Kalemler gibi milli edebiyata hız veren dergiler bu kentte çıkarılır.

* Bu topraklarda doğup daha sonra çağdaş edebiyatımıza ülkemizde hizmet veren pek çok edebiyatçımız vardır. Aka Gündüz Nazım Hikmet Pertev Naili Boratav Tahsin Banguoğlu Necati Cumalı gibi.

* Lozan Antlaşmasından sonra edebiyatları duraklamaya girmiştir. Ancak gazete ve dergi yayıncılığı canlıdır. Birçok dergi ve gazete yayımlanır.

* Bu dönemde Mehmet Hilmi Mehmet Arif gibi yazarlar özellikle Türkler'in durumunu dile getiren eserleriyle dikkat çekerler.

* 1960-1980 yılları arasında edebiyatta ciddi açılımlar görülür. Batı Trakyalı Türk öğrenciler ülkemizde öğrenim görmeye başlar. Geri dönen bu öğrenciler Yunanistan'daki Türk edebiyatına yeni eğilimler sokarlar. Halk bilimi ve dil bilimi alanlarında çalışmaları yanında çocuk edebiyatının en önemli öncüsü sayılan Asım Haliloğlu çocuk masal ve öyküleriyle dikkat çeker.

* Bu edebiyatın konularını Türklerin gördüğü baskılardan doğan sorunlar tedirginlikler göç eğitim... oluşturur. Buna rağmen çocuk edebiyatının neşeli güler yüzlü bir görünümü vardır. Halk edebiyatı da efsane masal mani türkü atasözü... geleneğini canlı bir biçimde sürdürmektedir.

* Bu edebiyatta Ali Rıza Saraçoğlu Hüseyin Malum Rahmi Ali Hüseyin Alibabaoğlu Tevfik Hüseyinoğlu Abdurrahim Dede Mustafa Tahsin Naim Kâzım Refika Nazım Salih Halil Mehmet Çolak Kadir Ali gibi yazarların da anılması gerekir.
Batı Trakya Yazılı Türk Edebiyatı

Mehmet Hilmi
Mehmet Arif
Asım Haliloğlu
Tevfik Hüseyinoğlu
Alirıza Saraçoğlu
Hüseyin Alibabaoğlu
Hüseyin Mahmutoğlu
Kadir Yakıbaşıoğlu
Rahmi Ali
Salih Halil
Mustafa Tahsin
İmam Kasım
Mücahit Mümin
Naim Kazım
Mehmet Çolak
Hüseyin Mazlum
Refika Nazım
İbram Onsunoğlu
Hüseyin Salihoğlu
Ferruh Mehmet Pazvantoğlu
Reşit Salim
Abdürrahim Dede
İbrahim Baltalı Cihan Abbasoğlu Şükran Raif
Ercan Caneri

Âşık Tarzı Örnekleri

Gümülcineli Mazlum Hüseyin
Asım Haliloğlu
İmam Kasım Nuri Fettahoğlu Yakalı Çoban
Efraim Halil
Aydın Ahmet Ahmet Davut Nalan Saraçoğlu
İsmail Yusuf Sevkan Tahsinoğlu Mehmet Dükkancı H. Abdürrahim Sadi
İsmail Abdulah Rasim Hasan Hint
Mehmet Hatipoğlu Nuri Mehmet Gül İhtiyar Nadir Celil
Sevim Ali Aydın Mümin Mümin Hüseyinoğlu
Nurten Akpınar Dr. Mehmet Nuri Reşit Salih
Ali Değirmendereli Nuri Mehmet Faize Sıcak Emin
Yusuf İsmail Hasan Hocaoğlu Hüseyin Kahya
İbrahim Şerif
Ali Ayazmalı Deli Hasan Hüseyin Cahit Özkan Hüseyin
Muzaffer Nalbantoğlu
Kazım Kazım Necla Kurtoğlu
Batı Trakya Türkleri Çocuk Edebiyatı
Kitabiyat

*
Alıntı