Edebiyatın Kılcal Damarları

Yeraltı edebiyatı edebiyatın kılcal damarlarıdır. Popüler edebiyatın el atmaktan çekindiği uzak durduğu ayrıksı konulara kucak açar mesela cinselliğe mesela insan psikolojisinin gizli kapaklı yanlarına mesela inanca mesela genel geçer ahlaki kabullere sorgulanmadan kabul edilen etik ve estetik değerlere mesela hayatın karanlık derinliklerine döner yüzünü ve bunlara kafa tutar. Buralarda gezinip dolaşır edebiyatı buralarda arar.

Tedirgin edici mecralarda dolanır. Popüler ana akım edebiyatın sığ sularında oyalanmaktansa neredeyse korkutucu ve irkiltici bir eleştirellikle ‘uçlara’ doğru ilerler. Yeraltı edebiyatı hayatın ve gerçekliğin öylesine bakan gözlerine gizli kalmış bölgelerini sızdırır. Verili gerçeklikte gedikler açar ve insanın gerçekliği kavrama yetisini geliştirir.

Örneğin Georges Bataille bu dizinin son çalışması olan ''Annem'' adlı kitabında yer alan iki kısa roman ve üç öyküde cinselliğin hazzıyla inancın hazzı arasında irkiltici bir koşutluk kuruyor ve akla hayale sığmayacak aşırılıkta oynatıyor kalemini. Aslen zihnin bir sapması olan yeraltı edebiyatı Bataille’ın bu kitabında aynı zamanda ruhun da bir sapması olarak kendini gösteriyor.

Dehşetli sert bir yaklaşımla dine dikleniş Tanrı’yı sorgulayış varoluşun o ilk var olduğu an’a dönme ve onu ifade etme çabası bütün bunlar Bataille’ın kitabının çatısını oluşturuyor. İnsan ürpermeden okuyamıyor kitabı. Ama daha önce de belirttiğimiz gibi kılcal damarlara benzetebileceğimiz bu edebiyat aracılığıyla bizi yepyeni gizli dünyalarla buluşturup tanıştırıyor. İnsanın kapasitesini zorluyor ve insanın kendi varoluşunda ve bu varoluşun ‘süreklilik ve kesintisizliğinde’ yarıklar açıyor.

Yeraltı Edebiyatının Miladı

Yer altı edebiyatının kapitalizmin gelişmesiyle birlikte ortaya çıktığını ileri sürmek yanlış olmaz. Her ne kadar tarihin eski dönemlerinde Thomas De Quincey W.Black gibi hem istisnai hem rastlantısal sayılabilecek ve yeraltının sesleri olarak nitelenebilecek yazarlar varsa da bu edebiyatın ortaya çıkış tarihinin en çok 19. yy.’ın ortalarına kadar geri götürülebileceğini söyleyebiliriz.


20. yy.’ın başında kapitalizmin güç ve iktidar kazanmaya başlamasıyla kapitalist dünya görüşünün yaşam biçiminin ve ahlakının egemen olmasıyla ve dünyayı ve dahi insan yaşamını kendi kuralları uyarınca düzenleyip temsil sistemlerini oluşturmasıyla birlikte bu dünyaya yaşam biçimine ahlakına ve temsil sistemine karşı duran kendine ‘anlamlı’ ve ‘sahici’ bir yer bulamayan yazarlar yerin altına çekilip kapitalizmin yanıltıcı ışığının aydınlattığı dünyanın ve gerçekliklerin dışında başka dünyalar ve gerçeklikler de olduğunu ileri sürüyorlar.

Bataille bu isimlerin en önde gelenlerinden biridir. Bir başkası da Maurice Blanchot’dur.Yeraltı Edebiyatı ' nda eserler ;


Octave mirbeau - oda hizmetçisinin günlüğü
Octave Mirbeau - İşkence Bahçesi
Chuck palahniuk - dövüş kulübü
Chuck palahniuk - tıkanma
Chuck palahniuk - gösteri peygamberi
Chuck palahniuk - görünmez canavarlar
Chuck palahniuk - kaçaklar ve mülteciler
Chuck palahniuk - günce
ingvar ambjörnsen - beyaz zenciler
İngvar ambjörnsen - tavandaki kukla
İngvar ambjörnsen - insan postuna bürünmüş köpek
İngvar ambjörnsen - cenneti gözetlemek
Jean genet - hırsızın günlüğü
Jean genet - sevdalı tutsak
Jean genet - denizci
Jean genet - balkon
Philippe djian - eşiktekiler
Weisbecker - kozmik haydutlar
Philippe sollers - hayran olunası kazanova
Annelies verbeke - uyku
Joachim zelter - yalanın erdemi
J. ballard - çarpışma
Denis johnson - melekler
Joe Meno - Lanetlilerin Saç Stili
Jack Kerouac - Yolda

*
Alıntı