Modern psikolojinin getirdiği prensiplerin edebiyat incelemelerine uyarlanmasıdır.

(Bilhassa Sigmund Freud ve Jacques Lacan).

Psikoanalitik eleştiri yazar ruhu ile yaratma süreçlerinin incelenmesine dayanır.

Edebî eserlerdeki psikolojik görünümleri veya ilkeleri inceler.

Aynı zamanda edebî eserin okur üzerinde bıraktığı etkilerin psikolojik yönüne bakar.


*

Kaynaklar

Lacan Jacques. Ecrits

Eagleton Terry. Edebiyat Kuramı

Freud Sigmunt.

Jefferson Anne ve David Robey. Modern Edebiyat Teorisi