Edebiyata yönelik sosyolojik bir yaklaşımdır.

Edebiyat ve sanat eserlerini tarihsel güçlerin ürünleri olarak görür.

Marksist eleştirmenlere göre edebiyat eserleri biçimlendikleri malzemesel koşullara bakılarak tahlil edilmelidir.

Marksist ideoloji Marksistlerin dünya görüşü diye tarif edilen hakim sınıfların diğer sınıflara hükmetmesi temeline dayalıdır. Marksizm hakim sınıflarla baskı altındaki sınıflar arasında mevcut olan çatışma üzerine yoğunlaşmıştır.

Herhangi bir çağın nesnel gerçekliği diye tanımladığımız şeyleri taklit etmede sanat eserlerinin cesaret verici bir niteliği vardır.

Modern Marksizmin üzerinde durduğu kavramlar oldukça geniştir. Modern Marksizm sanatı üretildiği çağdan özerk ve eş zamanlı olarak üretildiği çağı yansıtan bir nesne olarak görür. Frankfurt Okulu Marksizm ile birleştirilmiştir.

*

Kaynaklar

Marx Karl.

Engels Friedrich.

Jefferson Anne ve David Robey Modern Edebiyat Teorisi

Bullock Chris ve David Peck. Marksist Eleştirinin Rehberi

Ayrıca Walter Benjamin Tony Benett Terry Eagleton John Frow Friedric Jameson Georg Lukacs ve Raymond Williams gibi teorisyenlerin eserlerine bakılabilir.