Postkolonyalizm sömürge sistemlerinin ve Avrupalı imparatorlukların çöküşünden sonra üçüncü dünya ülkelerinin yaşadığı tarihsel döneme işaret eden bir edebî akımdır.

Terimsel açıdan bu tür bir anlama sahip olmakla beraber Postkolonicilik akımı (sömürge sonrası edebiyat akımı) yapılan ayrım her zaman sömürge sonrası üçüncü dünya ülkelerinde gelişen edebiyattan söz etmez.

Emperyalizmin çöküşünden sonra Asya Afrika ve Karayiplerdeki ülkeler; kendi ülkelerini kendi kültürlerini ve kendi hükümetlerini yeniden yaratma yoluna gittiler. Bu süreçte üçüncü dünya ülkelerinde yetişen yazarların pek çoğu koloni sonrası kültürlerde meydan gelen değişimler ve kolonicilik anlayışı üzerinde yoğunlaştılar.

Sömürge ülkelerde yetişen yazarların yüzleşmek zorunda kaldıkları meydan okuyuşlar bu yazarların hem kendi kültürlerini yeniden yaratma hem de kendi kültürlerinin ilkel kavramlarıyla mücadele etme girişimleriydi.

Örneğin Edward Said Oryantalizm kelimesini Batı’nın tesis ettiği Doğu’ya dair söylemi tarif etmek için kullanmıştır.

*

Kaynaklar

Said Edward Orientalism

Soyinka Wole Mit Edebiyat ve Afrika Dünyası.

Guneratne Anthony The Virtual Spaces of Postcoloniality: Rushdie Ondaatje Naipaul Bakhtin ve Diğerleri.