Avangard (Öncü) Eleştiri:

Sözlük anlamı yenilik getiren yeni moda yaratan demektir.

Bu akım sık sık kitle kültürü elemanlarına başvurmak suretiyle hayat ve edebiyat arasındaki bulanık elenen ilişkiyi en azında bulanıklaşmayı arama yoluna gitmişlerdir.

Avangard sanatçılar hayat ve sanat arasındaki bulanık ilişkiyi yenileştirme amacındırlar. Aynı zamanda onlar hayatı ve sanatı kurulu düzenden yabancılaşma vasıtası olarak görürler.

Avangard edebiyat ve sanat sosyal normlara ve kurulu düzene meydan okumayı tercih etmiştir.Sürrealizm/Gerçeküstü

Sürrealizm avangard estetik ve dadaizm ile yakından ilişkilidir.

Sürrealizm Andre Breton tarafından başlatılmıştır. 1924’te Sürrealizmim Manifestosu başlıklı eserini yazan Breton sürrealizmi muhayyile rüyalar fanteziler ve irrasyonallikleri bir birbirine bağlayan bir hareket olarak tanımlar. Dada saçmalık demektir.

Dadaizm pek çok açıdan absürtlüğü vugulayan sürrealizme ve avangarda bezerlik gösterir. Aynı zamanda nihilizmi yansıtır. Andre Breton Georges Bataille Tristan Tzara Jean Arp Richard Huelsenbeck Francis Picabia Marcel Duchamb Man Ray Raoul Hausmann max Ernst ve Kurt Schwiiters gibi isimler bu akımların başlıca temsilcileridir.


*

Kaynaklar

Peter Bürger. Avangart Teori

Matei Calinescu. Modernitenin Yüzleşmesi: Avangart Dekadanlık.

Robert Short. Dada ve Sürrealizm.

J. H. Matthevs. Sürrealizmi Şiirciliğine Doğru.