Emperyalizm sömürgecilik etnografya diaspora çok kültürlülük milliyetçilik kimlik görsel kültür ve haritacılık gibi kavramları sorgulayan entelektüel bir anlayışın sonucu olarak ortaya çıkan gezi ve gezi yazılarıyla ilgilenen bir anlayıştır.

Gezi teorisi sözlüğü kültür geçişleri metropol merkezleri emperyal bakış etkileşim bölgeleri sınır kavşakları turist/seyyah melez marjin/kenar ikinci vatan/anavatan yerelcilik/genelcilik yerinde koparılma anavatan/gurbet gidiş/dönüş yol hikâyesi ve menfa mecburi ikâmet gibi kelimeleri içermektedir.

Bu akımın başlıca isimlerini şöyle sıralayabiliriz:

Sara Mills James Clifford Anne McClintock Mary Louise Pratt Homi Bhabha Edeard Said Paul Fussel Steven Clark Inderpal Greval Guy Deport Umberto Eco Caren Kaplan Dean McCannel James Urry Jean Baudrillad ve David Spurr.

*

Kaynaklar

Homi Bhabha: The Location of Culture 1994.

Erve Chambers: Native Tours: The Anthropology of Travel and Tourism. Waveland Pres. 1999.

James Clifford: Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Centry 1997.

Paul Fussel; Abroad: British literary Travelling Between the Wars 1980.

Chris Rojek ve James Urry: Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory 1997.

Edward Said: Kültür ve Emperyalizm: 1993.

Oryantalizm 1979.

Denis Wood: The Power of Mabs: New York 1992.