Fransa İspanya ve İtalya'da konuşulan bir Latin dilidir.

Katalancaya oldukça yakın bir dildir. Katalanca 13. yyda Okistan dilinden farklılaşıp gelişmiş bir güney lehçesidir.

Oksitanca pek çok lehçeye ayrılır bunlardan en önemlisi İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin Val d'Aran kısmında Aranca ismiyle bilinir.

Oksitanca sadece bu bölgede resmî bir hüviyet taşır ve Katalonya'nın üç resmî dilinden biridir.

Oksitanca konuşulan Avrupa coğrafyasına bakıldığında bölgede 14 milyon insanın yaşadığı görülmektedir. Ancak bu insanların büyük çoğunluğu Oksitancayı ikinci dil olarak konuşmakta veya kendi dilini hiç öğrenmemiş oldukları görülmektedir.

Oksitanca'yı anadili olarak gören günümüzde 2 milyondan az insan yaşamaktadır.Lehçeleri

Batı Oksitanca:
Gaskonca (Aranca Ariegese Bearnese Landese)
Güney Oksitanca:
Langedokça
Provensal (Dauphinois Nissart Şuadit)
Kuzey Oksitanca:
Auvergnat
Limousin
Vivaro-Alpin

*


Alıntı