Ağrı Patnos Adını Nerden AlıyorMÖ 7000'den bu yana sürekli bir yerleşme yeri olan Patnos’un adına ilişkin bilgilere ilk hangi kaynaklarda yer verildiğini bilemiyoruz. Konumu itibari ile kavimlerin göç yolunun üzerinde bulunması her kavmin kendi lisanı ile Patnos’a bir ad koyduğunu bilmekteyiz. Yazılı tarihte ise Urartu’ların “Aladırı” Bizanslıların ise Patnos’a “Patisus” dediklerini biliyoruz. Yerli halkın ve çevrenin “Panos” dedikleri Patnos’un sondaki “s” sesinin yaptığı çağrışım; adın daha çok Bizans’lılardan kaldığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Badıllı (Beydilli) Türkmen aşiretine mensupturlar.