Ağrı’nın bilinen tarihi

Ağrı’nın bilinen tarihi hakkında


Ağrı’nın bilinen tarihi M.Ö. 15. asra dayanır. M.Ö. 15. asırda Hurri Mitana Krallığı bu bölgede bulunuyordu. Hititler ve Urartulardan sonra Kafkasya’dan atlı göçebe olarak gelen Kimmenler M.Ö. 8. asırda bu bölgeye yerleştiler. M.Ö. 7. asırda Sakalar 6. asırda Persler 4. asırda Makedonya Kralı İskender M.S. 6. asırda Hazer Türkleri M.S. 642’de Müslüman Araplar İlhanlılar Karakoyunlular Akkoyunlular İranlı Türk Safevilerin eline geçmiş Celaleddin-i Harzemşah ve Moğolların istilasına uğramış zaman zaman da Bizans ve Persler arasında el değiştirmiştir. 1515’te Ağrı Yavuz Sultan Selim Han Çaldıran’da Şah İsmail’i yenince Osmanlılara geçmiştir. Yavuz Sultan Selim’in tayin ettiği Tuğ Beyinin çocukları halen bu bölgede “Tugan” “Doğan” ve “Toğanoğlu” soyadı ile anılmaktadır.

Yavuz Sultan Selim’in İstanbul’a dönüşünden bir müddet sonra İranlı Safeviler burasını geri almışlar 1578’de Kanuni Sultan Süleyman Han bu bölgeyi tekrar Osmanlı Devletinin sınırlarına katarak merkezi Bayezid olan Van beylerbeyliğine bağladı. Tanzimattan sonra Bayezid sancağı olarak Erzurum vilayetine bağlandı. Cumhuriyetin ilanında il merkezi Doğu Bayezid idi. 1926’da Karaköse il merkezi Doğu Bayezid ise ilçe oldu. 1938’de Karaköse ismi Ağrı olarak değiştirildi.

93 Harbinde (1877-1878) ve Birinci Dünya Harbinde Türkiye-Rusya ve İran arasında bölünmüş olan Ağrı 1920 Kars 1921 Moskova ve 1923 İran-Türk antlaşmaları neticesinde bütünüyle yeniden hukuki sahipleri olan Türklerin eline geçti. Ağrı bin senelik bir Türk toprağıdır.