Ağrı İsminin Anlamı

İsminin Anlamı

Doğu Anadolu'da yer alan tarih efsane ve folklor diyarı bir ilimiz. Tarihi ve tabii zenginlikleri çok olan ve adı efsanelere masallara karışan ve Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı bu vilayetimizdedir.Yüksek Doğu Anadolu yaylalarının bir parçası olan bu bölge tarih boyunca göç ve istila yollarının üzerinde yer almıştır. Türkiye'nin tepesi veya "dam"ı olan Ağrı aynı zamanda kışı en şiddetli geçen illerden birisidir.Van Bitlis Muş Erzurum Kars illeri ile çevrilidir. 39°05' ve 40°17' kuzey enlemleri ile 42°20' ve 44°30' doğu boylamları arasında yer alır. Trafik kod numarası (04)'tür.

Ağrı ilinin ismi Ağrı Dağından gelir. Bu bölgeye yerleşen Selçuklu Türkleri “Ararat Dağı”na “Eğri Dağ” ismini verdiler. Selçuk ve Osmanlı Türkleri yerleştikleri her bölgeye Türkçe isimler verirlerdi. Sonradan gelen Türk boyları Eğri Dağa “Ağır Dağ” ismini takmışlardır. Zamanla Ağır Dağ halk arasında “Ağrı Dağı” olarak benimsenmiştir.