Hakkari yöresi halk oyunları
Hakkari yöresi halk oyunları
OYUNLARIN ÇALGILARI
Meydanlarda ve Kapalı Yerlerde: Davul-Zurna.

Beri basu -
Beleti -
Dekkatülmeymaki -
Hamara -
Haralaley - Halay Erkek.
Harilaley - (Bak Haralaley)
Hırmani -
Karakuştani
Kecige Caney -
Nedinem Nedürüstüm.
Sıkkani -