Tunceli Hozat Haritası

Hozat İlçe Haritası

Hozat Doğu Anadolu Bölgesi'nde Tunceli iline bağlı bir ilçe. 1881 - 1922 yılları arasında Mamurat-ül Aziz vilâyetine bağlı Dersim sancağının merkezi olan Hozat 1922 yılında sancağın lağvedilmesinin ardından kaza olarak Elazığ'a bağlanmış 25 Aralık 1935 yılında çıkarılan 2884 sayılı Tunceli Kanunu ile Hozat Tunceli’ye bağlı ilçe durumuna getirilmiştir.