Kısaca Varto: Varto Muş iline bağlı bir ilçedir. Kuzeyde Erzurum ve batıda Bingöl illeriyle doğuda Bulanık güneyde ise Merkez ilçeyle çevrilidir. Yüzölçümü 1418 km²'dir. Muş'un yüzölçümü olarak alanının %173'nü kaplar.

Genellikle dağlarla kaplı olan ilçe alanı Muş il alanının en yüksek bölümünden de yer alır. İlçenin kuzeyini Bingöl Dağları'nın uzantıları engebelendirir. Rakım Bingöl Dağları'na doğru ilçenin kuzey sınırında 3000 m'yi Akdoğan ve Şerafettin Dağları'nın uzantılarında ise 2300 m'yi aşar. İlçe alanı Murat Irmağı ile Bingöl Çayı ve bu iki akarsuyun kollarınca derin bir biçimde parçalanmıştır. Murat Irmağı ilçe alanına doğudan girer. Doğu - batı doğrultusunda Merkez ilçeyle doğal bir sinir oluştururcasına akar. Kayalıdere Köyü'nün batısında Bingöl Suyu'nu alır ve bir dirsekle güneye yönelerek ilçe alanını terkeder. Akdoğan (Hamurpert) Gölü ilçenin doğusundadır. Bu gölün hemen güneyinde ise Küçük Hamurpert Gölü yer alır.

Varto bölgesi tarihte sırasıyla Medler Pers Port Roma ve Bizans egemenliği altında kalmıştır. 1071 Malazgirt Savaşı ile Selçukluların daha sonra Akkoyunlular ve Karakoyunlular'ın hakimiyeti altında kalmıştır. 1514 yılında Çaldıran Savaşı'yla Osmanlı idaresine geçmiştir. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla TBMM onayı ile Varto ismini alarak ilçe oldu.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]