malatya yöresi halk oyunları
malatya halk oyunları
malatyanın halk oyunları nelerdir


Malatya halay bölgesinde yer alır. Ancak halay dışında oyunlara da rastlanmaktadır. Diğer illerde yapılan kültür alışverişi sonucu oyun çeşitleri artmıştır. Örneğin Elazığ'da delilo Adıyaman'da beşayak papurinin ise Bitlis'te oynandığı görülür. Halaylar davul-zurna eşliğinde oynanır. Yörede halay çekmeye "Dillân Çekme" denilir. Beş kişiyle oynanan halayın başını çeken oyuncuya "halay başı" sonundaki oyuncuya "Pöççü" denilir. Her ikisi de elinde mendil bulundurur. Çalgı olarak; davul zurna kaval başta olmak üzere bağlama cümbüş ve darbuka çalınmaktadır. Arapgir ilçesinde klarnet daha yaygındır. Diğer taraftan halayların yanısıra toplu oynanan ve törensel bir karakter arzeden semahlar vardır. Malatya ve çevresinde Hızır Semahı Bozok Semahı Demdem Semahı Arguvan Semahı Kırat Semahı oynanmaktadır. Kına havası olarak bilinen "Yüksek Ayvanlarda Bülbüller Öter" türküsü genç kızlar ve kadınlar tarafından kına yakılırken oynanır.

Malatya'da oynanan oyunlarda giysiler bu yöreyi tamamen yansıtmaz. İlçeler arasında değişik giysilere rastlanır. Genellikle halk oyunlarında erkekler başlarına "Küm" denilen ak işlemeli "Papak" takarlar Ancak zaman zaman oyunlarda erkeklerin başı açıktır. Bayanlarda başta "Küllük" adı verilen etrafı altın liralarla çevrili fes fesin üstüne "Pusu" takılır. En üstü ise dolak ya da yazma bağlanır. "Şalvar" "Üç etek" ve üç eteğin üzerine bernavile denilen önlük giyilir. Bele sarılan renkli şalın kenarına beyaz ve kırmızı renkli mendil takılır. Ayakta ise nakışlı çorap ve siyah renkli yemeni bulunur.

Malatya Oyunlarının başlıcaları şunlardır;

Ağırlama (Grani Ağır Ağır Malatya)/Alkışta (Arkuşta Yarkutta Halkuşta Harkuşta)/. Aşırma Halayı / Arapgir Halayı/Bapuri (Papuri Papori Pagpuri)/Berde/Başayak Halayı/Çarşı Su Halayı/Cezayir
Oyunu/Çeçer/Dillan/Değirmenci Halayı/Delilo Halayı/ Gelin Halayı (Yüksek Ayvanlarda Bülbüller Öter)/Gerzani Halayı/Gezinti/Güvenk (Kevenkj/Güzeller (Nâri)/Hem Hime (Hımhime)/Heyhat/Hoplama/Halayı/Hoşgeldin/ Karahisar Halayı/Keçike (Koçike) Keçikey Lorke (Lorki) Halayı/ Kemaliye Tamzarası/Kırıkhan/Kol