Malatyanın Yöresel Giysileri
Malatyanın Yöresel Kıyafetleri özellikleri
Malatyanın Yöresel Giyim Kuşamı


Kültürel hayat içerisinde giyim-kuşam bölgeye yönelik özelliklerle biçimlendirilmiştir. Cumhuriyet dönemiyle beraber erkek kıyafetinde değişmeler olmuş kadın kıyafeti ise ağır bir gelişim göstererek sosyal yapıdaki değişmelere ayak uydurarak bir gelişim yaşamıştır. Geleneksel giyimde pamuklu yünlü dokumalar ağırlık taşımaktadır. Ev tezgahlarında dokunan “Arapgir Kemhası” culfa tezgahlarında dokunan şalvarlıklar abalar göyneklikler giyimin ana malzemeleri olmuştur il merkezine en yakın Yukarı Banazı Yakınca (Kilayik) Gündüzbey Barguzu Yeşilyurt (Çırmıhtı) gibi yörelerde dokunan kalın peştamal çinko peştamal kadın giyiminde 1975′lere kadar kullanılmıştır. Günümüzde az da olsa devam ede gelmektedir. Özetle geleneksel giyim ve kuşamda mahalli dokumalar çubuklu keten keçi kılı kumaşlar kullanılmıştır. Çinko denilen ince dokumalı peştamallıklar akkaralı damalı alaca çarşaflar ile pazen keten ipekliden çıbın yine peştamal olarak da “Bervanik” yaygın olarak giyimde görülmüştür. ” Giyimi tamamlayan bir unsur olarak da işlemeli (Nakışlı) çorap giyilmektedir. Günümüzde ise kıyafetler günlük çağdaş giyimin özelliklerini yansıtmaktadır

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Kadın Giyimi:

Kadınlar; başa “küllük” denilen ve keçeden yapılmış çene altından “Sakındırak” adı verilen “fes” giyerler iple tutturulan fesin üst tepesine “tepelik” adı verilir. Bunun üzerine gümüş veya bakırdan yapılan işlemeli ince bir tabaka yerleştirilir. Bazen tepelik denilen bu bölümün ön kısmına bir sıra altın da dizilir. Tepeliğin üzerine yazma veya siyah beyaz ve mor renkli “poşu” ince bir kasnağa geçirilerek oturtulur. Uçlar arkadan bağlanır küllüğün üzerine 1 -1.5 metre ebatlarında beyaz ince tülbentten yapılma “İzar” örterler. Sırt tarafına gelen kısım ise uzun bırakılır ve bel hizasını geçer.

Geleneksel Erkek Giyimi:

Şalvar gömlek yelek belkuşağı nakışlı çorap ayakkabı olarak da siyah renkli yemeni yörenin erkek giyimini oluşturur.