Kısaca Hekimhan: Hekimhan Malatya ilinin bir ilçesidir. "Hekimin Hanı" olarak anılmış adı zamanla değişmiştir.

Hekimhan'ın da geçmişinden de anlaşılacağı üzere bir ulaşım ağının içerisinde bulunmasından dolayı uygun şartlara sahip bir konaklama bölgesi olarak tespit edilmesi ve revize edildikten sonra meskun mahal olması fikri ve kuruluşu; Köprülü zamanında yapılan ve tüm Anadolu 'yu kapsayan bu revizyon sürecine rastlar. Buna ek olarak bir rivayete göre de Taşhan'daki bu revizyon IV. Mehmet'in Bağdat seferi sırasında yaptırdığı yol üzerinde olmasından kaynaklanmaktadır.

Handaki 3.kitabe Osmanlı devrindeki tamir kitabesidir. Bu kitabe kapalı kısmın giriş kapısının sivri kısmının üzerindedir. Üzerindeki 1071 Miladi senesinin muharrem ayı 1160 senesinin Eylül ayına isabet eder. Avlunun çevresindeki bu 2.kısım kitabedeki tarihten de anlaşılacağı üzere IV. Mehmet 'in saltanat yıllarında Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]