Iğdırın gezilecek görülecek yerleri
Iğdırda gezilecek yerler


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Iğdır Korganı (Kalesi):

Kale Büyük Ağrı Dağı''nın eteklerinde bulunmaktadır. Savunmaya elverişli sarp kayalıklar üzerinde ve kervan ticaret yolunun en iyi şekilde kontrol altında tutulabileceği bir konumda yer alan Iğdır Korganı XI. yüzyılda Oğuz Türkleri tarafından kurulmuştur. Dağ yamaçlarında "Kız Kalesi" ve onun 200 m. kadar aşağısında "Oğlan Kalesi" adı verilen iki kale kalıntısı bulunmaktadır. Sürmeliden Büyük Ağrı Dağı''na doğru giden ilk çağın kervan yolu bu iki kale arasından geçer ve Ahura yönünde uzanarak Küçük ve Büyük Ağrı
Dağları arasındaki Serdarbulak Geçidi''nden Beyazıt''a (Doğubeyazıt) doğru giderdi. Iğdır Korga-nı''nda o devirlerden kalma bir değirmen harabesi de bulunmaktadır.

Koç Başlı Mezarlar

Hemen hemen Iğdır Ovası''ndaki bütün eski mezarlıklarda bulunan koç başlı mezarlar Karakoyunlu-lar döneminden kalmadır. Bu mezar taşları yiğit ve kahraman kişiler ile genç yaşta ölen delikanlıların mezarlarına dikilirdi.

Kümbet:


Iğdır''ın Çakırtaş köyünde bulunmaktadır. Bu eser de Selçuklular''dan kalmadır. Ancak kümbet bakımsızlık dolayısıyla büyük ölçüde tahrip olmuştur.

Kültepe

Melekli beldesi yakınlarındadır. Burada 1913 yılında yapılan kazılarda ölülerin yakılarak küllerinin kaplar içinde gömüldüğü bir Urar-tu mezarlığı ortaya çıkarılmıştır. Mezarlıkta ayrıca süs eşyaları silahlar ve mühürler bulunmuştur.

Ahura Ören (Harabe) Yeri


Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Ahura (Yenidoğan) günümüzden 2200 yıl önce Artaksiyaslılaf tarafından bir dini ibadet merkezi olarak kurulmuştur. Ancak; 1840''ta meydana gelen deprem nedeniyle dağdan yuvarlanan büyük kayalar ve çamur köyü örterek yok etmiştir. Burada halen eski köy yerleşim mezarlığı bulunmaktadır.

Karakale Ören (Harabe) Yeri

Iğdır Ovası''nın batısında Ermenistan sınırında savunmaya elverişli bir konumda kurulmuş olan Karakale Sürmeli Çukuru''nun en eski yerleşim merke/lerinden biri olup Urartular''a belki.daha da eskilere dayanır. Ancak 1664 ve 1840 yıllarında meydana gelen depremlerde kale duvarları tahrip olmuştur. Günümüzde tamamen harabe halindedir.

Kervansaray


Iğdır il merkezini Asma köyüne bağlayan yolun 25 inci km''sinde bulunan kervansaray XII. yüzyıl Selçuklu taş işlemeciliğinin en güzel örneklerinden biridir. Sürmari Emiri Şerafeddin Ejder tarafından yaptırılmıştır. Kervansaray Ba-tum-Tebriz karayolu üzerindeki menzil noktalarından birisi olup kervanlar Çilli geçidini aşmadan önce burada konakmıyorlarmış. 1988 yılında koruma altına alınan eser halen harabe halindedir