ığdırın nesi meşhur ığdırın neyi meşhur

ığdırın nesi meşhurdur ?
Iğdır ili Pamuk Üretimi ile ünlüdür..