hakkarinin iklim özelliklerihakkari iklimihakkari iklim özellikleri

Hakkarinin İklimi ve Bitki Örtüsü


Hakkâri bölgesinde çok sert kara iklimi hüküm sürer. Kışlar çok sert ve soğuk geçer. Kış erken gelir ve uzun sürer. Kasım-mart arası devamlı kar yağar. 7 ay kar altında kalan yerler çoktur. Kar kalınlığı 217 cm olan bölgeler vardır. Yağmur ilkbahar ve sonbaharda yağar. Senelik yağış ortalaması 580-792 mm arasındadır. Yazlar sıcak ve kurak geçer. Yaz ile kış arasında büyük ısı farkı vardır. Bu fark 63°C’dir. Hakkâri Doğu Anadolu gibi kışın Sibirya üzerinde teşekkül eden kara hava kitlesinin yazın da “Tropikal” bölgelerde kara iklimi tesiri altındadır.

Hakkâri topraklarının % 59’u çayır ve mer’alardan %25’i orman ve fundalıklardan % 2’si ekili ve dikili alanlardan ibârettir. Tarıma elverişli olmayan arâzi ise % 14’tür. Dağların çoğu çıplaktır.