dadaş ne demek
dadaş nedir
dadaş ne anlama gelirDadaş ne demek?

Dadaş kelimesi değişik anlam ve şekillerde yorumlanmıştır. Kimine göre; mert cesur özü sözü doğru zalimin karşısında mazlumun yanında olan merhametli yiğit biridir. Kimilerine göre; erkek kardeş ağabeyi cesur yiğit tüm erdemleri kendisinde toplamış mükemmel bir insandır. Bazılarına göre de. bar tutan at binen cirit atan kabadayı tığ gibi bir delikanlıdır."

Erzurum dadaş ve bar bir biriyle yoğrulmuş tek sözcük gibidir. Bu sözcüklerden biri kullanıldığında hemen diğerleri hatıra gelir.

Dadaşlık öyle rastgele kazanılmış bir sanat veya meslek değil bazı müstesna şahsiyetlerde görülen; "efendilik" gibi fıtrî bir ruh asaletidir. Bu düşünceden baktığımızda tarihî bir misyona sahip olan dadaş "Zaman zaman serhat boylarının bekçisi âcizin. yoksulun kimsesizin hamisi eli ve sofrası açık mert bir köylü bir esnaf camilerimizin imanlı toksözlü nur yüzlü vaizi siyasî hayatın medeni cesaretini nefsinde toplamış cesur bir hatip yiğit bir kumandan vazifesini namus bilen bir memur bir öğretmen ... Kendisini ailesine ve çocuklarına vakvetmiş Erzurumlu bir ana veya babadır."

Dadaş aile içinde ve dışında herkesin saygınlığını kazanmış her konuda kendine güven duyulan sofrası eşe dosta yoksula düşküne açık iyi bir aile reisidir.