Ağrının nüfusu 2011
Ağrının son nüfus sayımı
Ağrının nüfusu kaçtır
Ağrının nüfusu 2012

Ağrının Nüfusu
Ağrı ilinin toplam nüfusu 1990 sayımına göre 437.093 olup bunun 158.758'i şehirlerde 278.335'i köylerde yaşamaktadır. Yüzölçümü 11.376 kilometrekare olup kilometrekareye 38 kişi düşer. Nüfusun temelini 93 Harbi denen (1877-1878) Osmanlı-Rus Harbinde Kars’tan göç edenlerle Rusya’dan göç eden “Karapapaklar” ve İran’dan göç eden “Azeri Türkleri” teşkil eder