Ağrının coğrafi özellikleri
Ağrının coğraf konumu
Ağrı coğrafyası
Ağrının coğrafi yapısı nasıldırAğrı kuzeyden Kars ve Iğdır Batıdan Erzurum ve Muş güneyden Bitlis ve Van doğudan İran sınırı ile çevrilidir.
Ağrı' da mevcut toprağın büyük kısmını dalgalı yüksek dağlık arazi meydana getirir. Ağrı ilinde dağlar sıralar halindedir.
Ağrıda bitki örtüsü olarak zengin otsu bitki türleri egemendir. İlkbaharda canlanan otlar sonbaharda havaların soğumasıyla tükenir. Kışları soğuk ve sert yazları kurak ve sıcaktır.

39.05 ve 40.07 kuzey enlemleri ile 42.20 ve 44.30 doğu boylamları arasında yer alan il deniz seviyesinden 1640 m yükseklikte kurulmuştur.