Ağrının bitki örtüsü
Ağrı bitki örtüsü
Ağrının bitki türleri nelerdir


Arazinin volkanik oluşu yağışların az ısının çok düşük olması sebebiyle dağlar ve ovalar çıplaktır. Arazinin % 20’si mer’a ve otlak olup % 80’i ekime elverişli değildir. Su kenarlarında söğüt ve kavak ağaçlarına rastlanır.
Ağrının bitki türleri
Volkanik bir arazi oluşu yağışların az ısının çok dÜşÜk olması sebebiyle dağlar ve ovalar çarpıktır. Arazinin % 80 i ekime elverişli değildir. Tabii bitki örtÜsÜ genellikle yÜksek plato stepleri görÜnÜmÜndeki bozkırlardır. Bozkırlar özellikle Ağrı merkez Eleşkirt ilçesi ve Yukarı Murat Irmağı civarında yoğunluk kazanır. Eskiden Ağrı Dağının yamaçları zengin ormanlarla kaplı iken tahripler sonucunda bugÜn bitki örtÜsÜ step görÜnÜmÜ almıştır. iklim koşullarından dolayı bir çok ot tÜrÜ yetişmektedir.