Ağrının coğrafi özellikleri
Ağrının coğrafi yapısı
Ağrı coğrafi özellikleri


Ağrı ilinin coğrafi konumu
Ağrının Coğrafi Konumu ; 39.05 ve 40.07 kuzey enlemleri ile 42.20 ve 44.30 doğu boylamları arasında yer alan il deniz seviyesinden 1640 m yÜkseklikte kurulmuştur. Anadolu İran la bağlantısını sağlayan yolun Üzerinde bulunması ile önemi artan ilin doğusunda İran batısında Muş ve Erzurum kuzeyinde Kars gÜneyinde Van ve Bitlis ile kuzeydoğusunda Iğdır ili Bulunmaktadır. Doğ Anadolu Bölgesi nin Yukarı Murat-Van bölÜmÜ içinde kalan yÜksek Anadolu yaylasının devamı Üzerinde yer almaktadır. YÜzölçÜmÜ 11376 kilometrekaredir. Topraklarının %46 sını dağlık alanlar %29 Unu ovalar %18 ini platolar ve %7 sini yaylalar oluşturmaktadır.