Ağrı Fizyolojisi hakkında bilgi
Ağrı Fizyolojisi


Ağrı genellikle doku hasarına bir cevap olarak oluşan kendisini oluşturan stimülustan kaçmak için motivasyon ve uyanıklığa yol açan hoş olmayan bir duyu olarak kabul edilir. Melzack' a göre ağrı çok boyutlu hoş olmayan bir duyu ve emosyonel deneyimdir. The International Assosiaciton for the Study of Pain (IASP) derneği tarafından ağrı ; doku hasarı veya potansiyel doku hasarı ile birlikte olan ya da böyle bir hasar süresince tanımlanan duyusal ve emosyonel deneyim olarak tanımlanmıştır.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]