Ağrı adı nereden gelir
Ağrının eski adı
Ağrı dağının eski adı

Çeşitli tarihlerde Ağrı’ ya Argı Han Argı Argurı Arkuru Ark Dağı Argı Dağı denilmiştir. Selçuklular buraya yerleştikten sonra Eğri Dağ bilahare Ağrı Dağ adını aldı. Zamanla Ağrı Dağı şekline dönüştü. Halk bazen Kire/Kıra olarak da ad vermektedir.

1938’ den beri İl sınırları içindeki Türkiye’ nin bu en yüksek dağı olan Ağrı Dağı' na izafeten Ağrı olarak isimlendirilmektedir.

Urartu adının bu kavme güneydeki Samiler tarafından verildiği ve bunun "Ur-Ar-tu" (Yukarı ülke yüksek memleket) manasına geldiği ileri sürülmektedir. Hatta bu isimdeki "Ur" (yukarı yüksek) kelimesinin Sümerce’ den geldiği ve Akadlılar' ca Dicle- Fırat yukarılarının "Yukarı Memleket" manasına böylece anıldığı kanaatine varılmıştır. Bu yüzden Urartu ülkesinin en yüksek dağlarına da "Ararat Dağları" isimleri verilmiş bulunuyor. Sonradan Musevilerle Hıristiyanlar Tevrat' tan alarak bu adı Ağrı Dağı' na alem etmişlerdir.

Küçük Arsaklı Devleti zamanında memleket başlıca 15 eyalete ayrılmış; bunlardan hükümdarların yazlık ve kışlık başkentlerinin bulunduğu yukarı Aras Boyu ve Ağrı Dağı çevresinde Ararat Eyaleti adı verilmiştir.

Anlaşılacağı gibi; Ararat Ağrı Dağı' nın adı değil bu bölgenin Urartu ve Arsaklılar zamanındaki adıdır. Ağrı Dağı' nın eski Türkçe’ de "yüksek" anlamına gelen Ağrı ve Ağru kelimesinden geldiği öne sürülmektedir. Ayrıca Ağrı kelimesinin Arapça’ da “muhteşem” anlamındaki ağra ile ilgili olduğu da belirtilmektedir. Bu adlar zamanla söylene söylene halk arasında Ağrı Dağı olarak benimsenmiştir.
[/SIZE][/FONT]